Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir?

Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir? Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir?

Korunması gereken alanlar, aynı zamanda yapılaşma yasağı getirilen alanlar oluyor. Peki, hangi alanlara yapılaşma yasağı getiriliyor? Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir? İşte yanıtı bu haberde...Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir?

Korunması gereken alanlar, aynı zamanda yapılaşma yasağı getirilen alanlar oluyor. Peki, hangi alanlara yapılaşma yasağı getiriliyor? Yapılaşma yasağı olan alanlar nelerdir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.


Korunması gereken alanlar şu şekilde sıralanıyor:

a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar ve benzeri),


b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,


c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,


ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları,


d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar.

 
Kültür yatırım ve girişimlerinde taşınmaz kullandırılması yönetmeliği!