Çukurova Balkon

Yapım işleri ihalelerine "yerli malı" ayarı!

Yapım işleri ihalelerine Yapım işleri ihalelerine "yerli malı" ayarı!

Yapım işlerine yerli malı şartı geliyor. Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilecek. 


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı uygulanacak.

 

Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yerli malı şartı aranacak. Yerli malı zorunluluğu aranan makine, malzeme ve ekipmanla yazılımın kontrolü yapı denetim görevlisinin sorumluluğunda olacak. 

 

Yerli üretimin doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi nedenlerle sona ermesi veya yetersiz hale gelmesi gibi durumlarda, yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine idarenin de onay alınarak sözleşme konusu işte yerli malı olmayan makine, malzeme ve ekipmanla yazılım kullanılabilecek. Böyle durumlarda iş programına bakılarak yükleniciye ek süre verilebilecek.