05 / 07 / 2022

Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli yapıldı!


Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi'nin merkezi Kadıköy'de yapıldı. Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi'nin merkez nakli gerçekleştirildi. Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi'nin merkezi Kadıköy'de yapıldı. 

Yapısan Arge Proje Mühendislik İnşaat Ve Elektrik Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır :1-Arge İle İlgili İştigal Konuları : Özel, Tüzel ve Kamu sektörleriyle anlaşma yaparak onların adına; deneyimli Ar ge (araştırma geliştirme) personeli ile ilgili alanlarda fiili olarak çalışır . Faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarını planlayıp yönetir; değerlendirerek sonuca varıp rapor sunma işlerini yürütür. Bu işleri kendisi için de yapabilir.2- Proje Mühendislik İle İlgili İştigal Konuları :a) Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapar. Bunları uygulamaya koyar, fenni mesullük alır proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapar....ve anasözleşmede yazlı olan diğer işler.