14 / 08 / 2022

Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması düzenlenecek!

Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması düzenlenecek!

Archisections tarafından Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması düzenlenecek. Yarışmaya başvurular; Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarından alınacak…Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması, Archisections tarafından düzenleniyor. Yarışmada proje teslimleri 30 Kasım’a kadar gerçekleştirilecek. Yarışma sonuşları, 6 Aralık’da belli olacak. Ödüller ise 10-11 Aralık tarihleri arasında açıklanacak.

Yarışmanın Amacı ve Temaları

Yarışmanın amacı Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin etkileşime açık ve katılımcı biçimde buluşabileceği, kendi önerilerini aktarıp başka fikirlerden beslenebilecekleri bir platform yaratılmasıdır. Yaratıcı ve ilham veren kentten gelen tarihsel, sosyolojik, sanatsal, kültürel ve sürdürülebilir bir etki ya da algı, yaratıcı bir güçle doğadan yaşama esin kaynağı olmalıdır. Bu kapsamda yaratıcılık, yeni bir perspektifle değerlendirme, bir kent kavramı ile mekân ve çevresi oluşturma olgusudur. 

Tüm dünyada eşzamanlı olarak küresel boyutta bir değişim yaşanıyor. “Bu değişimin yarattığı etkinin yaratıcı ve ilham veren kentlere ve kentsel mekanlara yansıması nasıl olur?” sorusu bu fikir yarışmasının temelini oluşturmaktadır. Yarışmanın 2019 yılı teması “yaratıcı ve ilham veren kentler için tasarım” olarak belirlenmiştir.
 Katılımcılardan gündelik hayata dair sunulan dinamiklerden, kentsel biçimleniş stratejilerine varana kadar farklı ölçeklerdeki mekanizmaların yaratıcı eylemlere ve müdahalelere açık olduğu; yani hakkında düşünen, harekete geçen bireylere ve gruplara ilham verebilen kentlere yönelik öneriler beklenmektedir.

Bu bağlamda öğrencilerin hızla değişen kentlerin geleceklerine dair ilham olabilecek kentsel/mimari bir fikir üretmeleri beklenmektedir. Katılımcıların yeni bir kentsel ve mimari fikir önerirken ütopya, ekotopya, distopya ve heterotopya kavramlarını ele almaları, geleceğin kentlerine ilham vermesi amacı ile bu kavramlara ait çağdaş yorumlar üretmeleri, yaratıcı bir kent ve mekâna dair olası mimari fikirleri ortaya koymaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

-Yarışma ekip ya da bireysel olarak ise Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarına açıktır. Yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda ekip başının yine Mimarlık, İç Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanlarından olması istenmektedir. Disiplinler arası çalışmanın ürünü olan ve farklı disiplinlerden (Sosyoloji, Antropoloji vb.) ekiplerin bir arada katkı koyduğu projeler yarışmaya katılabilir.

-Yarışmaya; Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında eğitim gören tüm Mimarlık, İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde, yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

- Yarışmaya katılan her projenin, özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir.

-Yarışmacılar sadece 1 proje ile yarışmaya katılabilirler.

-Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin Archisections tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.

-Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ile bu kişilerin birinci derece yakınları katılamazlar.

- Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartnamenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 

Yaratıcı ve İlham Veren Kentler Ulusal Fikir Yarışması düzenlenecek!