Yaşar Şenal: Çatılar ayrı bir kat olarak kullanıma açılmalı!

Yaşar Şenal: Çatılar ayrı bir kat olarak kullanıma açılmalı!


Dünya Konut Günü nedeniyle açıklama yapan Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Başkanı Yaşar Şenal, yaptığı açıklamada, "Çatılar ayrı bir kat olarak kullanıma açılmalı" dedi.


Birleşmiş Milletler tarafından, barınma hakkı ile ilgili bilincin geliştirilmesi, herkes için yeterli konut ve sürdürülebilir şehirleşme faaliyetlerini desteklemek için ilan edilen Dünya Konut Günü, ülkemizde de Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmakta.

Dünya Konut Günü sebebiyle önemli açıklamalar yapan ÇATIDER Başkanı Yaşar Şenal, ülkemizde inşaat sektörünün büyüme performansı gösterdiğini, ancak buna karşın konut açığı sorununun varlığına devam ettiğini söyledi. Yaşar Şenal, birçok ülkede etkin olarak kullanılan çatı katının ülkemizde atıl durumda olduğunu dile getirerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ile çatı katlarının konut şeklinde  kullanılabileceğini dile getirdi.

Eğim sebeniyle çatılar kullanılamıyor

Yaşar Şenal, ülkemizde çatıların istisnalar dışında kullanılmayan, veya eşyaların depolandığı atıl alanlar şeklinde görüldüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

“Bunun en büyük nedeni de mevzuat gereği çatılarda kullanıma uygun eğimin sağlanamamasıdır. Şu an Türkiye’deki çatılarda genelde yüzde 33 eğim var. Yayımlanan yeni çatı standartlarına göre çatı eğimi maksimum yüzde 45 olmalı denmiştir. Ayrıca çatı mahya yüksekliği 5 metrenin altında olmalıdır. Ölçüm ise saçak ucundan itibaren başlamalıdır. Çatı eğimini belirleyen temel etken ise çevrenin durumudur. Örneğin söz konusu çevrede bulunan yapıların çatıları yüzde 20 eğimli ise yeni yapılacak çatının eğimi de aşağı yukarı bu oranda olması gerekir. Böylelikle birbirine uyum sağlayan binalar estetik bir görünüm oluşturacaktır. Konunun acilen kamunun ve yerel yönetimlerin gündemine alınması ve çatı aralarının kullanıma açılması gerekiyor.”

Yaşar Şenal: Çatılar ayrı bir kat olarak kullanıma açılmalı!

Çatı katlarına devlet teşviki veriliyor mu?

Avrupa’da çatı katlarının havuz, otopark, sosyal tesis, bahçe gibi pek çok farklı biçimde değerlendirildiğini söyleyen Şenal, “Avrupa’da çatı katları ayrı bir kat, ayrı bir daire olarak satılıyor, bizde ise çatı katı yasal olarak ancak en üst kat ile bağlantılı olarak kullanılabiliyor. Yani ayrı bir yaşam alanı olarak görülmüyor. Almanya’da bir konuta, çatısından veya bodrumundan ayrı giriş yaptığınız zaman, ileride bu ayrı bir konut olarak değerlendirilebilir düşüncesiyle devlet bu projelere faiz indirimi uyguluyor, destek oluyor, teşvik sağlıyor. Bu durum artan konut ihtiyacının karşılanmasında büyük fayda sağlıyor. Türkiye’de ise birçok ilde, coğrafyanın özellikleri düşünülmeden çatı aralarının derecesi saptanmış durumda. Oysa ülkemizde nüfus genç ve konut ihtiyacı her geçen gün artıyor. Çatılar kullanıma açıldığında metrekare bazındaki konut ihtiyacı eksilecek” şeklinde konuştu.

Ülkemizin çatı aralarını göz ardı edebilecek kadar zengin olmadığına değinen Şenal şunları söyledi:
“Yönetmelik mevzuat şöyle söylüyor; Çatı arası bağımsız bölüm olarak kullanılamaz. Bu birinci madde. Takiben ifade şöyle açıklanır; çatı altında bir bölümü yaşama birimi yapabilirsiniz, bunu bir alt katta bağlantısı olacak şekilde ve metrekare  açısından da bir sınır getirilmiş vaziyette. Yani çatı altını bir yaşam hacmi olarak nasıl  değerlerdirebiliyorsunuz, bir dubleks biçiminde bir alt katla bağlantısı olacak şekilde... Bunun da büyüklüğü belirli sınırları geçemez, bu yüzden piyes olarak adlandırılıyor. Bu tüm ülke çapında geçerli bir kural. Türkiye’nin tamamında çatı kaltlarının ayrı bir yaşam hacmi olarak kullanılmasına engel teşkil ediyor.”

Yaşar Şenal: Çatılar ayrı bir kat olarak kullanıma açılmalı!

Şenal on seneyi aşkın zamandır çeşitli kurumlarla bu konuyu gündeme alıp, sektöre ve ekonomiye yararlarından bahsettiklerini dile getirerek, “Günümüze kadar faydalı çalışma gerçekleşemedi. Şu durumda irtibat halinde olduğumuz yerel yönetimler bu konunun değişimine yönelik çaba içerisindeler. Amaç çatı altlarını bağımız bir hale getirip, konfor seviyesi yüksek ve ekonomiye de fayda sağlayacak şekilde şu anda atıl olarak kullanılmayan o hacimleri kullanılabilir hale getirmek... Hayata geçerse çok faydalı olacağına, özellikle tüm inşaat sektörüne ve çatı sektörüne önemli fayda sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından 2020 yılının Ocak ayında gerçekleştirilen ‘İstanbul İmar Yönetmeliği Çatı Uygulamaları Mevzuat Çalıştayı’na çatı sektörünü temsilen katılım sağladığını dile getiren Şenal, şunları söyledi:

“Çatıların mevcut durumdan daha kullanışlı, daha estetik ve daha çevreci hale getirmek hedefiyle düzenlenen çalıştaya, çeşitli kamu kurum ve ilçe belediyelerinden yetkililer ve üniversitelerden bilim insanları yanı sıra sivil toplum kuruluşları da katıldı. Çatılarda kullanılacak malzeme ile binaların yalıtım kalitesi ile beraber, görsel kalitesi de yükselmesi, düzenleme ile çatı piyeslerinin alt kat ile ilişkilendirilmesi zorunlu olmayacağı, bu durum da çatı katları en az diğer katlar kadar değerli hale geleceği, çatı katlarının kalitesinin yükselmesi, ara katlara oranla daha düşük olan kira ve satış bedellerinin artmasını sağlanması gibi konular ele alındı. Bu konu tüm yerel yönetimler tarafından gündeme getirilmeli.” 

 

ÇATIDER'den yağmur suyu toplama sistemi zorunluluğuna destek!