Yaşlı Bakım Evleri gayrimenkul sektörünü canlandıracak!

Yaşlı Bakım Evleri gayrimenkul sektörünü canlandıracak! Yaşlı Bakım Evleri gayrimenkul sektörünü canlandıracak!

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu'nda düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısında ‘Yaşlı Bakım Evleri’ tartışıldı. Gayrimenkul alanında sektörü geliştirmeye yönelik ve sektördeki sorunları değerlendirmek amacıyla kurulan Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP), ZOOM programı üzerinden düzenlediği dijital ‘Yuvarlak Masa toplantısı’ ile üyeleri ve sektör oyuncuları ile bir araya geldi. 

Bosphorus Investments Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersül’ün moderatörlüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Başdoğan ve TSKB Genel Müdürü Makbule Yönel’in konuşmacı olarak katıldığı ‘Yaşlı Bakım Evleri’ konulu Dijital Yuvarlak Masa toplantısında, gayrimenkul sektörü açısından alternatif bir alt sektör olan ileri yaş grubuna yönelik yatırımların konuşulduğu toplantıda, güncel yatırım ortamı her yönü ile tartışıldı.

Türkiye'de 65 ve üstü yaş grubu son 5 yılda yüzde 22 arttı. 2020 yılında 7.6 milyon kişi olan yaşlı nüfusu, önemli bir artış göstererek yüzde 10'a ulaştı.

Tüm bu veriler değerlendirildiğinde 65 yaş ve üstü nüfusun barınma ve bakım ihtiyacı da önemli bir konu haline geldi.  Bu durum  ticari gayrimenkul yatırım alanında önemli fırsatların beklediğini gösteriyor. Böylelikle yaşlanma sadece sağlık alanını değil aynı zamanda turizm ve gayrimenkul alanını da doğrudan etkiliyor. 

Yaşlanmayla beraber gelen fizyolojik ihtiyaçların başında barınma (konut) ve barınma ile ilişkili mekânsal ve sosyal çözümler gibi konular yer alıyor. 

Her geçen yıla göre yaşlı nüfus oranının hızla arttığı dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusa yönelik özel barınma ihtiyacı artıyor. Böylelikle yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve işlevsel bağımsızlığın devamlılığının sağlanmasına yönelik mekân ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere ihtiyaç bulunuyor. Bu bağlamda özellikle Avrupa ülkeleri açısından Türkiye mevcut düşük işgücü, işletme ve kira giderleri ve Avrupa’daki yaşlı bakım konusundaki olumlu imajı nedeni ile uzun vadeli gelir getirici yatırımlar açısından yatırıma uygun bir ülke konumunda yer alıyor.


Türkiye’de orta ve üst gelir grubuna yönelik az da olsa çağdaş yaşlı bakım, rehabilitasyon ve ileri yaşam merkezi gibi yatırımlara talepleri arttırıyor. 

Deprem riskini azaltabilir, nitelikli binalar üretebiliriz!