Yatağan ve Çatalağzı termik santralleri modernize edilecek!

Yatağan ve Çatalağzı termik santralleri modernize edilecek! Yatağan ve Çatalağzı termik santralleri modernize edilecek!

Bereket Enerji Grubu, Yatağan ve Çatalağzı termik santrallerini devralarak kurulu gücünü ikiye katladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, iki tesisin de modernize edileceğini bildirdi
Bereket Enerji Grubu, Yatağan ve Çatalağzı termik santrallerini devralarak kurulu gücünü ikiye katladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, iki tesisin de modernize edileceğini bildirdi


Türkiye’de elektrik üretim özelleştirmeleri sürüyor. Sırada Soma B Termik Santrali özelleştirmesi var. İhaleleri daha önce yapılan Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Çatalağzı termik santralleri ise yeni sahiplerine devredildi. Özelleştirmeler, kurulu güç açısından sektördeki dengeleri de etkiliyor. Yatağan ve Çatalağzı termik santrallerini geçtiğimiz günlerde devralan Bereket Enerji Grubu, bu sayede mevcut kurulu gücünü ikiye katladı. "Özelleştirme ihalelerinden aldıklarımızla birlikte kurulu gücümüz 2 bin MW oldu. Bunun 1000 MW’sini yenilenebilir kaynaklara dayalı kapasite oluşturuyor. Yaklaşık 1000 MW’si de termik santrallerin payı. 630 MW’lik Yatağan Santrali ile 300 MW’lik Çatalağzı Termik Santrali" diyen Bereket Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı’ya mikrofon uzattık. 


Kapasiteniz bir anda ikiye katlandı, projeksiyonunuz değişti mi? 


2015'te öncelikle yeni aldıklarımızı şöyle bir hazmedeceğiz. Daha sonra yeni yatırımlarımız için hazırlıklarımız sürecek. Biz grup olarak yenilenebilir enerjiye dayalı üretim yatırımlarına devam edeceğiz. Özellikle güneş ve rüzgâr alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 


AYDEM ve Gediz’de dağıtılacak elektriğin kadarı sizden olacak? 


Bugün itibariyle Ege Bölgesi’nde milyon müşterimiz var. Beş ili kapsayan Aydem ve Gediz dağıtım bölgelerinde yılda takriben 22 milyar kWh elektrik dağıtıyoruz. Yeni devraldığımız santrallerle birlikte toplam 10 milyar kWh civarında bir yıllık elektrik üretim kapasitemiz var. Yani iki bölgede dağıttığımız ya da sattığımız elektriğin yaklaşık yarısını karşılayacak kapasiteye ulaştık. 


Çatalağzı ve Yatağan’daki yeni hedefleriniz? 


Bir yandan yeni santral yatırımlarına hazırlanırken, esas olarak yeni devraldığımız termik santrallerde iyileştirme ve revizyon yönünde çalışmalarımız olacak. Çatalağzı ve Yatağan’daki tesislerde hem çevreye uyumla ilgili yatırımları tamamlayacağız hem de santrallerdeki yıllık çalışma süresini yüzde 80’e yükselteceğiz. Şu anda bu oran % 58. 


Tesislerin verimlilik düzeyleri nasıl? 


Verimliliği de yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Örneğin Yatağan Santrali’nde elektrik üretimini aynı miktarda yakıtla, 35 MW’lik ilave kapasiteye karşılık gelecek ölçüde artıracağız. Böylece 630 yerine 665 MW’lik kurulu güce ulaşacağız. 


Bunu nasıl sağlayacaksınız? 


Santrali kömürle beslemeye yarayan bantları çalıştıran elektrik motorları değişecek. Bu bantların hız kontrolü mümkün hale gelecek. En verimli yanmanın ne şekilde olacağını bulup bunu sağlayacak uygun otomasyon yatırımları da yapacağız. 


Kapasite artışı ya da yeni santral kurulumu gündeminizde mi? 


Kapasite artışı yatırımları da yapılacak. Hedef daha yüksek verimli, daha yeni teknolojiye dayalı tesisler. Bir yıl içinde ayrıntılı programı ortaya koyup, bu konudaki fiili adımları da atmaya başlamış olacağız. 


Kendi geliştirdiğiniz kömür santrali projesi de vardı, o ne durumda? 


Çankırı’da bir kömür yatırımımız var. Çatalağzı ve Yatağan santrallerinin devralınmasıyla birlikte onu bir müddetliğine askıya aldık. 


Santrallere ithal kömür alımı düşünüyor musunuz? 


Önceliğimiz hem Çatalağzı hem de Yatağan santralinde yerel kömürleri kullanmak. Yerli kaynaklarımızı kullanmak birinci tercihimiz. Ama kapasite kullanımında sıkıntı çıkarsa başka seçeneklere bakabiliriz. Çatalağzı’ndaki kömür üreticisi firmaların verebildikleri kömürü alma niyetindeyiz. Ama Yatağan’da kendimiz kömür üretimine devam edeceğiz.


Güneş hücresi fabrikası kuruluyor 


Biz Türkiye’de güneş santrali teçhizatının da üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yıllık 150 MW kapasiteli bir güneş paneli fabrikasını devreye soktuk. Şu anda sadece panel üretiyoruz ama yanı sıra, cell (güneş hücresi) ve wafer gibi elemanların yapımını da hedefl edik. Cell üretimi için bir Alman firmasıyla sözleşme yaptık. Teknolojiyi alıp Türkiye şartlarına adapte ediyoruz. 2015 yılı içinde fabrikanın kurulumuna başlayacağız. Tahmin ediyorum 2016 başlarında cell üretimimiz başlar.


Dünya