03 / 07 / 2022

Yatırım Varlık Kiralama 35 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Yatırım Varlık Kiralama 35 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Yatırım Varlık Kiralama'nın 66 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu 35 milyon TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ana para ve getiri ödemesi tamam... Yatırım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) TRDYVKS42117 ISIN kodlu yurtiçi kira sertifikası itfa ve getiri ödeme işlemi hakkında açıklama yaptı. 

Yatırım Varlık Kiralama'nın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin fon kullanıcısı olduğu 35 milyon TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikasının ana para ve getiri ödemesi gerçekleşti. 

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

07.04.2021

06.04.2021

07.04.2021

9,0504

3.167.640

 

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

07.04.2021

06.04.2021

07.04.2021

 

35.000.000

 

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 166 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 35.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikasının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.