Yaylalardaki binlerce kaçak villaya gün doğdu!

Yaylalardaki binlerce kaçak villaya gün doğdu!

Mera Kanunu ile ahşap yapılar dışında hiçbir inşaata izin verilmeyen yayla ve kışlaklarda yapılaşmanın önü açıldı. Yaylalarda "geçici yerleşim alanı" olarak belirlenen ve 29 yıllığına tahsis edilecek yerlerde, 2 katlı, 200 metrekare genişliginde evler inş

 

Valiliğin uygun gormesi halinde, daha önce çıkartılan iki düzenlemeye rağmen yasal statüye kavuşamayan Tekir Yaylası'ndaki binlerce kaçak villa da kurtulacak.

Buna göre, valiliklerce oluşturulacak komisyonlar mera, yaylak ve kışlakların bazı bölgelerini "geleneksel kullanım amacıyla geçici yerleşme yeri" olarak tespit edebilecek. Bu şekilde tespit edilen yerlerden belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalanlar ilgili belediyelere, diğer alanlarda kalanlar ise il özel idarelerine verilecek.

Belediye veya il özel idareleri, belirlenen geçici yerleşme alanını vaziyet planı ve yapılaşma şartlarını hazırlayıp onaylayacaklar. Daha sonra bu alanlar talep sahiplerine belirlenecek bir bedel karşılığında 29 yıllığına tahsis edilecek.

Mera Kanunu'ndaki ahşap zorunluluğu da delindi. Kararnamede, yapıların "yöresel mimariye uygun ve yöresel malzeme kullanılmak suretiyle" yapılabileceği öngörüldü. Kararnameden en fazla faydalanacak yerlerin başında,  Adana  Tekir Yaylası'ndaki binlerce kaçak villa geliyor.

TALAN BAŞLIYOR, KAÇAĞA GÜN DOĞDU

Şehir Plancıları Odası, söz konusu düzenlemeyle yaylalarda yeni bir talan sürecinin önünün açıldığını ileri sürdü. Düzenlemeyle meraların 29 yıllığına talep sahiplerine tahsis edilmek suretiyle yapılaşmanın önünün açıldığı kaydedilen açıklamada, "Her ne kadar kısıtlama getirilir gibi görünse de, 200 metrekare büyüklüğünde belirlenen yapılaşma koşulu, bu alanların yeni villa alanlarına dönüştürüleceğinin en somut göstergelerinden biridir" denildi.

Ahmet Kıvanç / HABERTÜRK