Çukurova Balkon

YBS İnşaat'ın iflası ertelendi!

YBS İnşaat'ın iflası ertelendi! YBS İnşaat'ın iflası ertelendi!

YBS İnşaat Mühendislik İthalat İhracat Turizm Sanayi Ticaret Limited şžirketi'nin iflası ertelendi...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


ESAS NO: 2010332 Esas

Davacı YBS İNşžAAT MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED şžİRKETİ VEKİLİ AVUKAT AHMET AKSÜT tarafından açılan 'iflasın Ertelenmesi' davasında verilen tensip ara kararı uyarınca;
a-) Davacı firma aleyhine rehinle temin edilmiş bulunan alacakların tahsili için yapılabilecek her türlü rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip işlemlerinde muhafaza işlemlerinin yapılmaması, yapılmış bulunan bu çeşit takip işlemlerinin bulunduğu safhada DURDURULMASINA,
b-) Davacı şirketin ve hissedarları aleyhine 6183 Sayılı yasaya göre yapılmış bulunan takipler de dahil olmak üzere, gerek kambiyo senetlerine mahsus takip ve gerekse ilamsız takip usulleri de dahil olmak üzere hiçbir takip işlemi yapılmamasına, yapılmış bulunan takiplerin bulundukları safhada DURDURULMASINA,
c-)Davacı firma tarafından ciro edilmiş bulunan her türlü kambiyo senetlerinden dolayı aleyhine takip işlemleri yapılamayacağı, yapılmış bulunanların bulundukları safhada DURDURULMASINA karar verilmiş olup, Açılan bu davanın yargılaması 21.03.2011 günü saat 09:00'a bırakılmıştır. İ.İ.K.nun 179 ve devamı maddeleri uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. (Basın: 79303) ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621 .maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkıda bilgi vermeleri lüzumu TMK.nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.