YDA İnşaat 2015 olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı!

YDA İnşaat 2015 olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı! YDA İnşaat 2015 olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı!

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 29 Aralık 2015 tarihi saat 10.00'da İbrahim Soysal'ın gözetiminde yapıldı.YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 29 Aralık 2015 tarihi saat 10.00'da İbrahim Soysal'ın gözetiminde yapıldı. 


Açıklama:

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 29/12/2015 tarihi saat 10.00'da "Büyükesat Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA" adresinde  Ankara  Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/12/2015 tarih ve 12753213 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İBRAHİM SOYSAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirket paylarının 50.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 48.000.000-TL olan payların asaleten, toplam itibari değeri 2.000.000-TL olan payların ise vekaleten (kayyım), olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz bulunmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


1) Toplantı Sn. Hüseyin ARSLAN tarafından açıldı. Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan, Tutanak Yazmanlığına Sn. Bilal Şimşir oybirliği ile seçildiler. 

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığınca imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

3) Yapılan müzakereler neticesinde Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek 50.000.000 TL olan şirket sermayesinin 25.000.000 TL daha arttırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılması ve tutanağa ekli Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. (Ekli tadil metni 1 sayfa)

4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya saat 10.30'da son verildi. ANKARADosya için tıklayın