Yeni büyükşehir yasası ile kafa karıştıran vergiye düzenleme!

Yeni büyükşehir yasası ile kafa karıştıran vergiye düzenleme! Yeni büyükşehir yasası ile kafa karıştıran vergiye düzenleme!

AK Parti’nin büyükşehir belediyelerinin işleyişini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı taslak metin tamamlanmak üzere. Taslakta vatandaşların yıllardır kafasını karıştıran ve bazı belediyelerin almadığı bazı belediyelerin aldığı katı atık vergisi ÇTV ile birleştirilerek yeni bir sistem getirilmiş ol


AK Parti’nin üzerinde çalıştığı Büyükşehir Belediyeleri Taslağı son şeklini alıyor. Yeni Şafak'tan Emrah Yeşilduman'ın haberine göre, 8 başlıkta hazırlanan taslak metinde yerel yönetimlere ilişkin önemli düzenlemeler de öngörülüyor. Tasarı ile beraber finansman ve etik düzenlemelerin dışında, büyükşehir belediyelerinin idari yapı ve ilçelerle olan ilişkilerine de bazı yeni düzenlemeler getirilecek. Taslakta dikkat çeken en önemli başlıklardan biri de uzun zamandır tartışma konusu olan ÇTV ve katı atık vergisinin tek çatı altında birleştirilmesi. Yeni düzenleme ile birlikte ÇTV’de alt ve üst limitinin belediye meclisi tarafından belirlenmesi öngörüldü. Böylelikle 2 ayrı vergi yerine tek bir vergi alınacak.

ÇEVRE VE ATIK VERGİSİNE SINIR: ALT ÜST LİMİT BELİRLENECEK

Taslak metinde Çevre Temizliği Vergisi (ÇTV) ve katı atık bedeli ile ilgili de bazı düzenlemeler yer alıyor. ÇTV’nin yanı sıra katı atık bedelinin alınması uzun süredir en çok tartışılan konular arasında. Edinilen bilgilere göre, özellikle katı atık bedeli konusunda büyükşehir belediyelerinde farklı uygulamalar bulunuyor. Bazı belediyeler katı atık bedeli alırken, bazı belediyeler ise almıyor. Bu durum özellikle vatandaşlar arasında kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu kapsamında yeni yasada ÇTV ve katı atık bedelinin birleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, burada alınacak vergi miktarının alt ve üst limitinin de belediye meclislerinde karara bağlanması öngörülüyor.

BAŞKAN EKİBİYLE GELECEK EKİBİYLE GİDECEK


Bunlar arasında belediye başkanının yakın çalışma ekibine ilişkin düzenleme de öne çıkıyor. Başkanın görev süresinin bitmesi durumunda ekibinin de görevi sona erecek. Bunun içinde genel sekreter ve genel müdürlerin de yer alması planlanıyor. Bu şekilde yeni gelen başkanın işlerinin kolaylaştırılması ve hızlı kararlar alabilmesi planlanıyor.

DAHA HIZLI DAHA ETKİN HİZMET

AK Parti kaynakları çalışmalarla ilgili olarak, “yerel yönetimlerin hızla genişleyen hizmet alanları ile birlikte mevcut belediye yasaları, vatandaşların hizmet beklentileri karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılması, mali yapılarının güçlendirilmesi, belediyelerin daha verimli çalışabilmesi ve uygulamada karşılaştığı sorunların kökünden halledilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Amacımız yerel yönetimlerin güçlendirilerek vatandaşlarımızın çok daha hızlı ve etkin hizmet almasıdır” dedi.