Yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibi taşınmazın içinde kiracıda olsa satma hakkı oluyor. Bu durumu kiracısına önceden bildirme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor. Peki, yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Yeni ev sahibinin kiracı çıkartma şartları nelerdir?


Yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibi taşınmazın içinde kiiracıda olsa satma hakkı oluyor. İçinde kiracı bulunan evin satılacağını kiracıya önceden bildirme zotunluluu bulunmuyor. Ev sahibi değişse de kiracının kira sözleşmesi bitene kadar içinde oturma hakkı oluyor. 


Satın alınan gayrimenkullerde devir işlemleri tamamlandıktan sonra yeni mülk sahibinin kiracıya noter aracılığıyla ihtarname göndermesi önem teşkil ediyor.  Bazı kiracılar yeni ev sahibi ile önceden anlaşarak çıkacağını söylese de ev devirleri gerçekleştikten ve bir süre geçtikten sonra sorun çıkarabiliyorlar, bu tarz sorunların yaşanmaması için en sağlıklı yol mülkün devri sonrası eğer kiracı çıkartılmak isteniyorsa noter aracılığıyla kiracıya ihtarname gönderilmesi oluyor. Bu ihtarname süresi altı ay olup kiracı bu süreç sonuna kadar evi boşaltması gerekiyor. 


Yeni ev sahibi kiracıyı çıkarabalir mi?

Yeni ev sahibi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla konutu aldıysa kiracıyı 45 gün içerisinde çıkartma hakkına oluyor fakat bunun için bireyin gayrimenkulü edindiği il ve ilçe sınırlarında bir başka aynı ihtiyacı karşılayacak türden gayrimenkulünün bulunmaması gerekiyor. Alıcı eğer kendi oturacaksa ve başka gayrimenkulü yoksa bunu noterden özel olarak belirterek kiracının 45 gün içerisinde tahliyesini isteyebiliyor.Bu husus Borçlar Kanunu'nun 350. maddesinde şöyle açıklanıyor.


Kanuna göre;

Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebiliyor.


Yeni malik, iktisap tarihinden itibaren altı ay sonra açılacak davayı, bu altı ayın bitiminden itibaren bir ay içinde açmak zorunda değildir, davayı daha geç de açabiliyor. Ev sahibinin kiracıya karşı sorumlulukları!


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com