Yeni kanuna göre kiracıların tahliye edilmesi!

Yeni kanuna göre kiracıların tahliye edilmesi!Tamer Heper bugünki yazısında Temmuz 2014'ü bekleyin Yeni kanuna göre on yıllık kiracı çıkarılabiliyormuş. Yirmi yıllık kiracım için önceden ihtara gerek var mı? Yoksa yöntem nedir? sorusunu yanıtladı...


Temmuz 2014'ü bekleyin Yeni kanuna göre on yıllık kiracı çıkarılabiliyormuş. Yirmi yıllık kiracım için önceden ihtara gerek var mı? Yoksa yöntem nedir? 


Evet, eskiden kiracının kaç yıllık olduğuna bakılmaksızın, sadece süresi nedeni ile tahliyesi mümkün değildi, şimdi mümkün. 

On yılını dolduran kiracı artık tahliye edilebiliyor. 

On yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, sürenin bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebep göstermeden kiracının tahliyesini talep edebilir. 

Bu hak, mutlak on yılın sonunda kullanılacak diye bir kural yoktur. 

Kira sözleşmesi on yılı geçebilir. 

Zira kira sözleşmeleri yasal fesih nedenleri yoksa, her yıl birer yıl olmak üzere kendiliğinden uzar. 

îşte bu hak on yılı geçtikten sonra her yeni dönem için kullanılabilir ve kural aynıdır: Üç ay önceden bildirimde bulunmak. 

Ancak, bu kural 2011'de yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu'nda yer alıyor. Okuyucum yirmi yıllık bir kiracı için bu soruyu soruyor. 

Peki bu kiracı yeni yasaya göre hemen çıkarılabilir mi? 

Bunun için kanunda bir geçici madde var. Buna göre kanun yürürlüğe girdiğinde on yıllık süresi dolan kiracılar için iki yıllık ek süre öngörülmüştür. 

Bu öngörme 'Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da mevcuttur. Bu kanunun yürürlüğü 1 Temmuz 2012 tarihidir. 

Geçici madde bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl süre verdiğine göre bu süre 1 Temmuz 2014'te son bulacaktır ve sizin gibi olanlar ancak bu tarihten sonra, dönem başlarına üç ay kala ihtarda bulunmak kaydı ile tahliye talebinde bulunabileceksiniz. 


Tamer Heper/ Posta Gazetesi