Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği!

Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği!

Kira Kanunu gereğince, kiraya konu olan evi sonradan edinen kişi, bu eve ihtiyacı olması halinde kiracıdan tahliyesini bir dilekçe ile isteyebiliyor. İşte yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği...


Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği!

Kira Kanunu gereğince, kiraya konu olan evi sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu bulunması halinde kiracıdan evi boşaltmasını isteyebiliyor.


Bu noktada yeni malikin edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Böylece yeni malik, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebiliyor.


Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir. Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Yeni malikin ihtiyacı nedeniyle tahliye davası dilekçesi:


............... MAHKEMESİNEDAVACI                  :.......         


VEKİLİ                     :.......          


DAVALI                    :.......


KONU        : Yeni İktisap ve İhtiyaçNedeniyle Tahliye


DAVA DEĞERİ      : Bir yıllık Kira Bedeli .......AÇIKLAMALAR     :1-Davalı,müvekkilimizin yeni satın aldığı evin eski malikinin kiracısıdır.2-Halen ....... adresinde bulunan apartmandairesi ......... Tapu müdürlüğünün, ../../.... tarih ve ......... yevmiye noluişlemi müvekkilim tarafından satın alınmış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisiektedir)


3-Davalının halen oturduğu taşınmazımüvekkilimiz mesken olarak kullanmak amacı ile satın almıştır. Bu neden ileevvelce konutun eski sahibi ile davalı arasında yapılmış bulunan kiramukavelesinin uzatılmayacağı davalıya 6570 Sayılı Yasanın 7/d  Maddesi gereğince ....... Noterliğinin....... tarih ve ....... yevmiye numaralı ihtarnamesi ile bildirilmiştir.

 


4-Taşınmazın bu ihtar gereği kira dönemi sonundatahliyesi gerekir iken davalı taşınmazdan çıkmamıştır. Bu nedenle taşınmazıntahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.YASAL NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa Veİlgili Mevzuat


KANITLAR       : Kira Sözleşmesi, İhtarname, Tapu Kaydı


İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerleyeni iktisap ve ihtiyaç nedeniyle davalının kiralanandan tahliyesine ,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekaletücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


 

DAVACI VEKİLİ

.......

Yeni malikin hakları!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com