Yeni yapılarda bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar alınmayacak!

Yeni yapılarda bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar alınmayacak! Yeni yapılarda bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar alınmayacak!

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yapılan değişiklikler arasında, inşa edilecek binalara ilişkin ruhsat ve izinler, inşaat harcları ve imar harçlarıda yer aldı...


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi kapsamında, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un ceza hükümlerinde değişiklik yapılacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan sorumlu olmayacak. Bu yapılara ilişkin belediyece ve il özel idaresince verilen hizmetlerden ücret talep edilmeyecek.

Uygulanacak değişiklik kapsamında, şantiye şeflerine de görevlerini yerine getirmemeleri halinde yaptırım uygulanacak.

Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, yapı denetim kuruluşunun icrai veya ihmali davranışla yeni iş almaktan men cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle; görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, mimar ve mühendisleri, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile laboratuvar görevlileri, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi Meclis'te kabul edildi!