17 / 08 / 2022

Yeniden yapılandırmadan 6 milyon kişi faydalandı!

Yeniden yapılandırmadan 6 milyon kişi faydalandı!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma ilgili bilgiler verdi. Ağbal, ''Bugüne kadar, 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lira yapılandırdık'' dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunuyla vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükellefleri zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuklarını belirterek, "Mükellefler uygun taksitlerle, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar." dedi. 


Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin Bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. 
Yeni yapılandırma kanunu ile 23 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın tamamında, Ağrı-Patnos ve Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde vergi yükümlülükleri açısından mücbir sebep halini kaldırdıklarını bildiren Ağbal, söz konusu yerlerde yaşayan vatandaşların vergi beyannamelerini normal bir şekilde vermeye başlayacaklarını dile getirdi. Ağbal, "Ancak mücbir sebep halinin olduğu döneme yani geçmiş 6 yıllık döneme ilişkin oluşmuş vergi borçları ne ise 1 Ocak 2018 tarihinden sonra yaklaşık 5 yıllık bir taksitle ödeme imkanına kavuşmuş oldular." diye konuştu.
- "Yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var"
Yeni kanunla zor duruma düşen vergi mükelleflerine, borçlarını daha kolay şekilde ödeme imkanı sağlandığını kaydeden Ağbal, bu anlamda iyi gününde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin, kolaylaştırılmış tecil müessesesi yoluyla, en fazla bir yıla kadar geriye dönük vergi borçlarının uygun şartlarla ödemelerinin önünü açtıklarını ifade etti.
Ağbal, söz konusu düzenlemenin vergiye gönüllü uyumu teşvik eden, iyi niyetli mükelleflere zor günde borçlarını ödemelerine yardımcı olan yeni bir sistemi devreye soktuğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bu düzenleme, vergi sistemimize yepyeni bir müessese kazandırmış oldu. Zaman zaman yeniden yapılandırma kanunlarını yaparken söylüyoruz. Bir şekilde zor durumda olan mükelleflerin, borçlarını uygun koşullarda ödemelerini sağlayacak bir sistemin olması gerekir diye. 7020 sayılı kanundaki düzenlemeyle artık bu ihtiyacın ortadan kalktığını düşünüyoruz. Çünkü zor durumda olan mükellefler uygun taksitlerle, yaklaşık 5 yıla kadar taksit imkanı var, mali durumlarının kötülük derecesine bağlı olarak daha düşük faiz oranları ile borçlarını ödeme imkanına sahip olacaklar."


Ağbal, sistemi 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlere ilişkin oluşabilecek ödenmemiş borçlar için devreye soktuklarının altını çizdi. 


- Beyanname ihlallerine tek ceza verilecek


7020 sayılı kanun kapsamındaki düzenlemelerden birinin haziran ayında pilot uygulamasına başlayacakları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili olduğunu kaydeden Ağbal, iş çevrelerinin ve meslek mensuplarının yoğun taleplerini de dikkate alarak vergi dairelerine verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesini birleştirdiklerini ve buna ilişkin yasal düzenlemeyi yaptıklarını ifade etti. 


Yıl başından itibaren tüm Türkiye'de muhtasar beyanname ile bildirgeleri tek bir beyanname olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet ortamında almayı hedeflediklerini dile getiren Ağbal, bu durumun vergiye uyumla ilgili önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi. Ağbal, "Bu noktada beyannamenin tekleştirildiğini dikkate alarak beyannamenin herhangi bir şekilde süresinde verilmemesi, eksik verilmesi gibi hallerde normalde ayrı ayrı ceza uygulanması gerekiyordu. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle birleştirilen bu beyanname dolayısıyla artık tek bir cezanın verilmesini düzenlemiş olduk." dedi. 


Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırmaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı." dedi. 


Ağbal, 7020 sayılı yeni yapılandırma kanunu ve mevcut yapılandırma kanununa ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. 


Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) mükelleflere her türlü tebligatı elektronik ortamda yaptığını hatırlatan Ağbal, yeni düzenlemeyle e-Tebligat uygulamasının kapsamını genişlettiklerini söyledi. 7020 sayılı kanunla bir düzenleme yaparak GİB için yetki aldıklarını anlatan Ağbal, bu kapsamda kamu idareleri ile protokoller yapacaklarını bildirdi. Ağbal, vatandaşları en çok ilgilendiren konular arasında yer alan trafik para cezalarının elektronik tebligat ortamında görülebileceğinin altını çizdi.


Vatandaşların, idari para cezalarını e-tebligat sistemi üzerinden görme ve ödeyebilmelerinin önemini vurgulayan Ağbal, "Şu anda Gelir İdaresi Başkanlığının e-tebligat sistemi üzerinde 2 milyon 600 bin kayıtlı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde diğer kamu idareleri ile ilgili idari para cezalarının olması halinde bunları da artık Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden ödeme imkanına kavuşmuş olacağız." diye konuştu.


Ağbal, Gümrük İdaresi ile Sosyal Güvenlik Kurumunun da tebligatlarını Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapabileceklerini belirtti.


Motorlu taşıt sahiplerine ilişkin de düzenleme yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Vatandaşların, özellikle 1997 model ve daha eski yıllara ait modeldeki ekonomik ömrünü tamamlamış araçları hurdaya ayırmaları halinde bu araçlar üzerinden alınması gereken MTV ve buna bağlı cezaların hepsinden vazgeçeceğiz. Bu, trafikte seyreden çok eski araçların trafikten çekilmesine imkan sağlayacak." dedi.


Yeniden yapılandırma kanunu ile ilgili gelinen noktayı paylaşan Ağbal, 6736 sayılı yeniden yapılandırma kanununun 19 Ağustos 2016’da yürürlüğe girerek kasım ayında da müracaatları alınıp ilk tahsilatlarının yapıldığını söyledi.


Ağbal, ödemeler için son 3 güne girildiğini hatırlatarak, 2016 Haziran döneminden önceye ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi başta olmak üzere tüm vergilerle bunlara bağlı vergi cezaları, faizler ve gecikme zamlarının yapılandırma kapsamında olduğunu anımsattı.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ödenmesi gereken gümrük vergileri, gümrük idari para cezaları ve gecikme zamlarının da yeninden yapılandırmaya dahil olduğunu bildiren Ağbal, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları, faizleri, gecikme zamlarından oluşan alacakların da yeninden yapılandırma kapsamında mayıs sonuna kadar ödenmesi gerektiğini ifade etti. 


Ağbal, 2016 Haziran döneminden önceye ait olup bugüne kadar ödenmemiş trafik para cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları ve Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen para cezalarıyla karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle verilen para cezalarının da çarşamba gece yarısına kadar mutlaka ödenmesi gerektiğini vurguladı. 


Öğrencilerin de 2016 Haziran döneminden önceye ait öğrenim kredisi borçlarını son 3 gün içerisinde ödemesi gerektiğini belirten Ağbal, birçok vatandaşın Maliyeye ödenmemiş ecrimisil borçlarının bulunduğunu ve 2016 Haziran döneminden önceye ait bu borçların da çarşamba günü itibariyle ödenmesi gerektiğini dile getirdi. 


Ağbal, vatandaşların borçlarını ödemelerinin kendi menfaatleri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Eğer vatandaşlarımız ödeme yapacak olurlarsa söz konusu borçlara ilişkin yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zammı yerine yıllık yüzde 3-4 oranında bir faiz ödeyerek borçlarından kurtulabilecekler." diye konuştu. 


Uzun süredir ödenmeyen borçlar nedeniyle asıl paranın ve gecikme zamlarının toplamının neredeyse üçte biri seviyesinde ödeme yaparak bu borç kurtulma imkanı bulunduğunu bildiren Ağbal, ayrıca alacak aslının en az yarısı kadar olan vergi aslına bağlı cezaların da süresinde ödenmesi halinde vatandaşların bu cezalardan da kurtulmuş olacağını dile getirdi. 


Ağbal, yeniden yapılandırma kanunu çerçevesinde alacağın aslını aldıklarını ve buna bağlı olarak geçmişte kesilen para cezalarının tahsilinden vazgeçtiklerini anlatarak, ayrıca vatandaşın yeniden yapılandırma kapsamında normal koşullarda süresinde ödenmeyen vergi borçlarına ilave edilen yüzde 16,80 oranındaki gecikme zammından da kurtulduğunu aktardı. 


Ödenmemiş trafik cezalarına aylık yüzde 5, yıllık ise yüzde 60 faiz hesaplandığını dile getiren Ağbal, ödenmemiş trafik cezalarında ciddi bir gecikme faizi yükü olduğunu ve vatandaşların trafik cezası borçlarını çarşamba günü akşamına kadar ödemeleri halinde yüksek oranlı gecikme zammı ödemekten kurtulacaklarına dikkati çekti. 


- "Yeniden yapılandırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi"


Ağbal, 6736 sayılı yeniden yapılandırma kanununa vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Bugüne kadar, vergi dairelerimize yaklaşık 8,5 milyon başvuru aldık, 80,4 milyar lirayı yapılandırdık. Kanundan 6 milyon vatandaşımız yararlandı. Zaman zaman sorulan bir konuydu, bunu da ilk defa söylemiş oluyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu da 1 milyon 636 bin başvuru aldık, 41,7 milyar lira bu kanun çerçevesinde yapılandırdık. Yapılandırılan tutarların içerisinde en büyük pay 4.8 milyon mükelleften alınan 7,5 milyon başvuru ve 55,6 milyar lirayla kesinleşmiş alacaklara ait. Zaman zaman farklı rakamlar kullandığımız zaman kafa karışıklığına neden olmasın, yapılandırılan toplam tutar 80.4 milyar lira, buradan matrahı arttırma, yükseltme, kayıplarının düzeltilmesi gibi diğer hususlar da var ama kesinleşmiş alacaklara isabet eden tutar 55.6 milyar lira. 721 bin 500 mükellefimiz de matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlandı. Bu mükelleflerimizin beyanları üzerine 16,6 milyar lira vergi tahakkuk etti."


Vergi dairelerinin kasım ayında 11,3 milyar lira, 31 Aralık itibarıyla da 12,3 milyar lira tahsilat yaptığını anlatan Ağbal, "Merkezi Yönetim Kapsamındaki idarelerimizin tahsilatları ile birlikte bu tutar 13,7 milyar lira, SGK’nın tahsilatları ile birlikte yaklaşık 16,7 milyar lira oldu." dedi. 


Ağbal, 2016 yılının kasım ayında Maliye’ye, aralık ayında da SGK’ya ilk taksit ödemelerini yapamayan vatandaşların kanundan yararlanma haklarını kaybettiğini ifade ederek, "Bu yeniden yapılandırma kanununda özel bir düzenleme yapmıştık. Başvuruyu yapmış olsanız bile ilk iki taksiti mutlaka ödemeniz gerekiyordu. Birinci taksitini ödemeyen vatandaşlarımız ilk andan itibaren yeniden yapılandırma kanundan yararlanma haklarını kaybetmişlerdi. Bu çerçevede yaklaşık 1.2 milyon vatandaşımız bir şekilde ya peşin ödemesini ya da ilk taksitini ödemeyi aksattı. Onun için kanundan yararlanma haklarını kaybetmişti. Yapmış olduğumuz çalışmaya göre bu çerçeve 27 milyar liralık alacak yeniden yapılandırma kapsamı dışında kalmış oldu." diye konuştu.  


"Yeniden yapılandırma için mayıs ayı son derece önemli"


Maliye Bakanı Ağbal, 27 Ocak 2017'de yayımlanan 6770 sayılı kanunla, peşin veya ilk taksit ödemelerini yapamayan vatandaşlara peşin veya ilk taksit ödemesi için bir hak daha verdiklerini hatırlattı. "Bununla da yetinmedik" diyen Ağbal, şöyle devam etti:


"Ocak 2017’den itibaren ödenecek taksitlerin ödeme sürelerini 4 ay öteledik. Yine burada ifade etmem gerekir ki ekonominin canlandırılmasına yönelik almış olduğumuz tedbirlerden birisi de buydu. Çünkü o dönemde özellikle vatandaşlarımız nakit durumlarını ifade ederek taksitlerin bir süre ertelenmesini talep etmişti. Biz de bu çerçevede bütün taksit ödemelerini 4 ay süreyle ertelemiştik bu yasal düzenlemeyle. Taksitle ödemeyi seçmiş vatandaşlarımıza peşin ödeme indiriminden yararlanma imkanını da bu yasal düzenleme ile sağlamış olduk. Yine aynı yasada nisan sonuna kadar başvurmaları şartıyla, peşin ödemeyi seçmiş vatandaşlarımızın dilerlerse taksitle ödemeye geçmelerine de imkan sağladık. Taksit ödemelerini ihlal etmiş vatandaşlarımızın taksitlendirmelerini herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yeniledik. bu hususu özellikle belirteyim. Herhangi bir şekilde bir vatandaşımız yeniden yapılandırma kanununa müracaat etmiş, kasımda ödemesi gereken ilk taksiti ödememiş, bu yasadan da yararlanmak istiyor. Bu yararlanma için yeni bir dilekçe almayı öngörmedik."


Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Ağbal, "İlk taksiti ödememiş olsanız bile herhangi bir yeni müracaata gereksinim olmaksızın çarşamba günü akşama kadar bu borçlarınızı ödeyerek tekrar yeniden yapılandırmaya dönebilirsiniz. Bunu da özellikle belirtmem gerekiyor. Bu nedenle mayıs ayı son derece önemli bir ay haline geldi. Ay başından bu yana sürekli kampanya yapıyoruz. Sürekli vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Yeniden yapılandırma kanunu bir şekilde ihmal etmiş vatandaşlarımız bu kanundan yararlanmaya devam edebilmeleri için vergi dairelerine, yani kimden bahsediyorum yeniden yapılandırma kanunu ihmal etmiş sistemden çıkmış bir vatandaşımız bakımından ne yapması gerekiyor, son üç günde vergi dairelerine ödemesi gereken birinci ve ikinci taksitleri ödeyecek. Sosyal güvenlik kurumuna ise mayıs ayı içerisinde birinci taksitini ödeyecek, SGK'ya ödenmesi gereken ikinci taksiti ise haziran ayı içerisinde ödeyecek. Kanun hükümlerini ihlal etmemiş bir vatandaşımız bakımından mayıs ayı ne ifade ediyor onu da belirteyim. Yani 'ben kasım ayında birinci taksitini ödedim, bu kanunla ödeme süreleri ertelemişti, mayıs ayı içinde ne yapacağım' diyen vatandaşımıza çağrıda bulunuyorum. Eğer taksitle ödeme seçeneğini seçmişse, vergi dairelerine 2. taksitlerini 31 Mayısa kadar ödemeleri gerekiyor. SGK’ya da 2. taksit ödemelerini haziran ayı içerisinde yapmış olacak." ifadelerini kullandı.


AA