Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Sertifika Programı başlıyor!

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Sertifika Programı başlıyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Öğretim Üyelerinin katkılarıyla...


 

Nasıl BaşvurulurAşağıda belirtilen telefon numaraları veya web sayfamız aracılığı ile başvuruda bulunabilir.  http://www.bm-institute.com/bireyselbasvuru.html Eğitime Kimler KatılabilirEğitime enerji şirketlerinin orta ve üst yöneticileri, enerji alanında serbest çalışacak olan mühendisler, enerji sektöründe yer alan ve almayı planlayan teknik konularla ilgili kişiler ve girişimciler.  Eğitim İçeriği :  Rüzgar Enerjisi:Temel Kavramlar, Dünya’da ve Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Durumu Rüzgarın Oluşumu, Karakteristiği ve Temel Hesap Metotları Bir Rüzgar Santralının Planlanması Türkiye’de Kanuni Durum, Bir Rüzgar Türbininin Kurulum Aşamaları  Hidroelektrik Enerjisi:Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Hidroelektrik (HE) Enerji HE Tesislerin Sınıflandırılmaları, Elemanları ve Çalışma Prensipleri Biriktirmeli ve Biriktirmesiz HE Enerji Üretim Sistemleri Serbest Yüzeyli İletim (İsale) , Çökeltme Havuzu, Yükleme Odası Basınçlı Akımla İletim, Denge bacası, Cebri Boru Türbin Tipleri ve Seçimi  Güneş Enerjisi:Güneş Işınımı, ölçümü ve enerji potansiyeli hesaplamaları Güneş pilleri, tipleri, modüller, sıcaklık ve ışınım düzeltmeleri ve enerji üretim hesaplamaları Fotovoltaik güç sistemleri, bileşenleri ve karakteristikleri Fotovoltaik güç sistemlerinde bileşenlerin seçimi ve boyutlandırma Şebekeye bağlı ve ayrık sistemlerin tasarımı ve tasarımda kritik konular Örnek ön projelendirme ve fizibilite hesaplamaları  Jeotermal Enerjisi:Terminoloji, Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerji Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları Jeotermal Rezervuarların ve Akışkanların Türleri/Özellikleri Jeoternal Rezervuarların Üretim ve Rezervuar Performansları, Modelleme Jeotermal Sahaların İşletilmesinde Karşılaşılan Sorunlar Jeotermal Sahaların Geliştirilmesi ve Projelendirilmesi  Eğitim Kadrosu :  İTÜ Enerji Enstitüsü Öğretim Görevlileri  Prof. Dr. Altuğ Şişman - İTÜ Enerji Enstitüsü Müdürü / Yenilenebilir Enerji Anabilim Dalı Prof. Dr. Bihrat Önöz - İTÜ Enerji Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi / Yenilenebilir Enerji ABD Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Satman - İTÜ Enerji Enstitüsü Kurul Üyesi / Konvansiyonel Enerji ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Barutçu - Yenilenebilir Enerji ABD  Eğitim Başlama Tarihi : 25-26 Mayıs/01-02 Haziran 2012Eğitim Süresi :  24 SaatEğitim Gün & Saatleri : Cuma & Cumartesi 09:00 - 16:30Eğitim Yeri : İTÜ Enerji Enstitüsü - Maslak / İSTANBUL