Yenimahalle'de icradan 7 milyon 325 bin TL'ye satılık gecekondu!

Yenimahalle'de icradan 7 milyon 325 bin TL'ye satılık gecekondu! Yenimahalle'de icradan 7 milyon 325 bin TL'ye satılık gecekondu!

Yenimahalle, Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde yer alan gecekondu Ankara 22. İcra Müdürlüğü tarafından 7 milyon 325 bin 86,50 TL'ye satılıyor. İhalesi, 9 Eylül saat 09:30'da yapılacak.Ankara 22. İcra Müdürlüğü, Yenimahalle, Aşağı Yahyalar Mahallesi'nde yer alan gecekonduyu satışa çıkarıyor. Toplam arsa alanı 7.284 metrekare olan gayrimenkulün toplam bedeli 7 milyon 325 bin 86,50 TL olarak belirlendi. 


İhalesi açık artırma ile yapılacak olan gayrimenkul konut alanında yer alıyor. Söz konusu gayrimenkulün ihalesi 9 Eylül saat 09:30 ile 09:40 arasında  Ankara  Adliyesi 2 Numaralı Mezat Salonu Sıhhiye'de yapılacak. 


İhale ilanı: 


GM.SATIŞ 

SATIŞ 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2014/2İŞ


ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN


ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ


2014/2 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NOTU TAŞINMAZIN


Özellikleri : Ankara İli Yenimahalle İlçesi Aşağı Yahyalar Mahallesi 983. Sokak Üzerinde 14 Kapı Nolu Gecekondunun bulunduğu yere rastlayan imarın 60437 Ada 1 parseli teşkil eden, 7.284,00-m2 yüzölçümünde arsa vasıflı tapınmaz üzerinde bulunan muhdesat ile birlikte ortaklığın giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulum geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.


Adresi : Aşağı Yahyalar Mah 983. Sokak Yenimahalle/Ankara


Yüzölçümü : 7.284,00-m2


Arsa Payı : Tamamı


imar Durumu : E : 1.60, Hmax Serbest (E İşaretli Parsel) olup, Konut kullanımında kaldığı ve 84220 Nolu Plan notlarının geçerli olduğu hususları tesbit edilmiştir.


Kıymeti : 7.325.086,50 TL


KDV Oranı : % 18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 09/09/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


2. Satış Günü : 10/10/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat salonu sıhhiye/Ankara


Satış şartları :


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçharılı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.Satıp bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İera. vc İtlas f^uııuııuuuıı i 33 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/07/2014


İhale ilanının tam metni için tıklayın