Yeşilköy nazım ve uygulama imar planı askıda!

Yeşilköy nazım ve uygulama imar planı askıda! Yeşilköy nazım ve uygulama imar planı askıda!

Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 1030 ada, 103, 104, 109 parseller ile 101, 102 parsellerin bir kısmına ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıya çıkarıldı...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, 1030 ada, 103, 104, 109 parseller ile 101, 102 parsellerin bir kısmına ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 24 Temmuz 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı 11 Mart 2019 tarihinde askıya çıkarıldı.

Nazım ve uygulama imar planı 11 Nisan 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın