11 / 08 / 2022

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi nazım ve uygulama imar planı askıda!

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi nazım ve uygulama imar planı askıda!

Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 107 ada, 3 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 107 ada, 3 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 24 Ocak 2019 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı bugün askıya çıkarıldı.

Çatalca İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi, 107 ada, 3 parsele ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı 22 Mayıs 2019 tarihinde askıdan inecek. 

İmar planı için tıklayın