Bakırköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda!

Bakırköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda! Bakırköy 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı askıda!

Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 60, 86, 106 ve 112 parseller ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı bugün askıya çıkarıldı...İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bugün Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 62 ada, 60, 86, 106 ve 112 parseller ile bir kısım tescil harici alana ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 21 Kasım 2018 tasdik tarihli nazım ve uygulama imar planı bugün askıya çıkarıldı. 

Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi nazım ve uygulama imar planı 18 Şubat'ta askıdan inecek. 

İmar planı için tıklayın