Yılda 3 milyar dolar tasarruf eden şehirler kurulabilir!

Yılda 3 milyar dolar tasarruf eden şehirler kurulabilir! Yılda 3 milyar dolar tasarruf eden şehirler kurulabilir!

Yeşil Binalar Zirvesi, Dayanıklı Şehirler İçin Düşünsel Dönüşümler teması ile İstanbul’da toplanıyor. ÇEDBİK tarafından 4-5 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenecek zirvede, çevre dostu kentler konusu 7 oturumda tartışılıyor.Sürdürülebilir Yerleşkeler oturumunda konuşacak olan Altensis kurucu ortağı Emre Ilıcalı, senede ortalama 3 milyar dolar enerji tasarrufu yapan şehirler kurulabileceğini söyledi. 


Yeşil Binalar Zirvesi bu yıl Dayanıklı Şehirler İçin Düşünsel Dönüşümler teması ile yapılıyor. İstanbul Intercontinental otelde 4-5 Şubat tarihlerinde toplanan zirvede, sürdürülebilir bina alanında her konuya değiniliyor. Zirvenin Sürdürülebilir Yerleşkeler oturumunda konuşacak olan Altensis Kurucu Ortağı Emre Ilıcalı, senede 3 milyar dolar enerji tasarrufu yapan şehirler kurulabileceğini söyledi.


Konuşmasında kentsel dönüşüm ve yeşil bina ilişkisini aktaracak olan Emre Ilıcalı, dönüşümün sadece dayanıklı şehirler kurmak adına değil, aynı zamanda insanların hayat kalitesini artırmak adına da gerekli olduğunu vurguladı. Emre Ilıcalı şunları söyledi:


“Nüfusun hızla artışı ile birlikte yoğun kentleşme sonucu alan problemleri giderek artacaktır. Arazi kullanımı, taşıt kullanımı ve enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıtların kullanılması hava kirliliğine yol açmaktadır. Yollar, evler, iş yerleri, alışveriş yerleri, kamusal alanlardan oluşan kentsel alanların karakteri o çevreyi olduğu kadar bölgede yaşayan insanların hayat kalitesini de etkilemektedir. 

Türkiye’de de kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığı günümüzde depreme dayanıklı yapılaşmanın yanında daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip, enerji verimliliğini ön planda tutan,  ekoloji ve habitatı koruyan, çevreye yaptığı olumsuz etkilerin en aza indiği mahalle ve kentsel alanların tasarlanıp yapılması da büyük önem taşımaktadır. Zira yeni oluşacak bu kentlerde insanlar belki yüzlerce yıl yaşayacaktır. Ayrıca ekonomik olarak, yeşil dönüşümün getireceği fayda hesaplandığında, sadece enerji verimliliğine yönelik yapılacak çalışmalar sonucunda, kentsel dönüşüm kapsamında tüm binaların uluslararası standartlarda enerji verimli olması durumunda senede 3 milyar dolarlık enerji tasarrufu elde edilebilir. Bu da Türkiye’nin yıllık cari açığının yaklaşık % 10’u civarında olup, kentsel dönüşüm süreci için bir ek finansman niteliğindedir. Ayrıca buna ek olarak yeşil bina ve kentlerde artan insan yaşam kalitesi ile ortaya çıkacak verimlilik ve üretkenlik  hesaplandığında, yeşil dönüşümün önemi daha da iyi anlaşılacaktır.”

Makro Ölçekli Kentsel Dönüşümlere Çözüm Üretiyoruz

Emre Ilıcalı, Türkiye’de çevre dostu projelerde alan olarak yaklaşık yüzde 70’lik payla lider olan Altensis’in Yeşil Binalar ve Yerleşkeler konusunda Türkiye’nin en tecrübeli ekibi olduğunu belirtti. Ilıcalı, bu süreçte zaman kazanmak adına, konuları geniş kapsamda inceleyen, uluslararası standartları ve iyi uygulama örneklerini içeren uluslararası değerlendirme ve denetleme sistemlerini kullanarak özellikle Makro ölçekli kentsel dönüşüm projelerinde çözümler üretebildiklerine işaret etti. 

Emre Ilıcalı, “Bu kapsamda yeni geliştirilecek veya dönüştürülecek mahalle ya da kentsel alan süreci ekonomik, sosyal ve kültürel boyutları ile ele alınmaktadır. Yeni binaların yapısal olarak iyileştirilmesine ek olarak içinde yaşayanların ve kullananların sağlığı ve konforu, sosyal donatılar, kamu kuruluşları ve eğitim birimleri ile bağlantıları ve yeşil alanların arttırılması ve varolanların korunması gibi o bölgenin yapısal ve ekolojik olarak kalkınmasına yönelik strateji ve yöntemler uygulanması önerilmektedir. Ülkemizde de özellikle son yıllarda ivmelenen kentsel dönüşüm ve planlama kapsamında daha yaşanabilir alanlar ve kentler  ortaya çıkarmak adına  ilk aşamada öncelikli olarak  geliştirilmiş ve belli bir aşamaya getirilmiş bu sistemlerden yararlanılabilir. Orta ve uzun vadede ise kendi ülkemize özel geliştirilebilecek, yetkin kurumlar tarafından objektif olarak denetleyebilecek sistemler oluşturulması faydalı olacaktır” diye konuştu.

Entegre Tasarımın Önemi de Konuşulacak

ÇEDBİK Zirvesinin Entegre Tasarım bölümünde konuşacak diğer Altensis Ortağı  Berkay Somalı ise, günümüzde Türk gayrimenkul sektörünün en büyük sorunlarından birinin tasarım ve proje koordinasyon eksikliği olduğunu söyledi. 

Berkay Somalı, “Özellikle yeşil binalara giden yolda olmazsa olmazlardan birisi entegre tasarım sürecidir. Bu konuda  Altensis olarak projelerin en başında  gerekli ekibi ve süreçleri ortaya koymaktayız. Bu sayede proje müellifleri, işveren , uygulamacılar ile bina yöneticileri arasında koordinasyonun sağlanması ile,  verimlilik ve sürdürülebilirlik adına hedeflere ulaşılırken, hem de ortaya daha kaliteli işlerin çıkması sağlanacaktır.” yorumunu yaptı.

Yeşil Binada Uluslararası Başarı


Bu arada Türkiye’nin lider yeşil bina danışmanlık şirketi Altensis’in kurucusu Berkay Somalı, yeşil bina uzmanlığının en üst derecesi olan “LEED Fellow” ünvanına layık görüldü. Başarısını uluslararası alana taşıyan Berkay Somalı, Türkiye’den bu ünvanı almaya hak kazanan ilk uzman olarak kayıtlara geçerken, LEED Fellow unvanını da Türkiye’ye getirmiş oldu.