Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı askıya çıktı!

Yıldıztabya 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi, 13.11.2016 Gün Ve 29887 Sayılı Resmi Gazete ile 17.03.2018 Gün ve 30363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alanlara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 11.06.2020 tarihli ve E.118020 sayılı yazısı ile İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi, 13.11.2016 Gün Ve 29887 Sayılı Resmi Gazete İle 17.03.2018 Gün Ve 30363 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Riskli Alanlara Ait 1/5000 Ölçekli Nazım Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi hükümleri uyarınca NİP-34471961 ve UİP-34253298 plan işlem numaraları ile 11.06.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın