YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Semih Şeftali Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 20 Nisan'da Apa Giz Plaza'da kuruldu.


YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Semih Şeftali Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL'lik sermaye ile 20 Nisan'da kuruldu. 


YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 3.1 Her türlü gayrimenkuller, konutlar, siteler, daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş Her türlü Çarşılar, Alışveriş merkezleri, merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, araziler, arsalar, yalılar, köşkler ve her türlü taşınmazın inşaatını yapabilir, işletmeciliğini, alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir, komisyonculuk yapabilir ve satış sonrası danışmanlık ve yönetim hizmetleri verebilir. 3.2 Her türlü Emlak, gayrimenkuller, konutlar, siteler,daireler, marketler, depolar, iş hanları, iş merkezleri, plazalar, villalar ve tatil köyleri, devre mülkler apart otel, motel kamping ve turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, arsalar, araziler ve her türlü taşınmazın alımını, satımını pazarlamasını ve ticaretini yapabilir, devir alabilir, devredebilir kiralayabilir ve kiraya verebilir. 3.3 Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlemesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak bu işleri üslenmek. Tüm bu konularda, restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak. 3.4 Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşa etmek, 3.5 Konusu ile ilgili Her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. 3.6 Tüm binalar, bürolar, evler için ve kırsal ile çevre mimarlığının her alanında planlama, teknik proje değerlendirme, danışmanlık, araştırma, tasarım, fizibilite kontrolüne ilişkin mühendislik hizmetleri sunmak, bunlar için hizmet grupları oluşturmak ve bunları işletmek. 3.7 Her türlü İnşaat işleri ve eski eser onarımı ile ilgili konularda restorasyon, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. 3.8 Konuları ile ilgili her türlü danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. 3.9 Yurt içinde ve yurt dışında resmi ve özel inşaat, dekorasyon, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi konularında restorasyon, mimarlık, iç mimarlık, mühendislik, ve proje taahhütlerinde bulunmak. 3.10 Her türlü Restorasyon, Mimarlık, elektrik, elektronik ve elektromekanik, inşaat mühendisliği, haritacılık, planlama, trafik ve ulaşım mühendisliği ve su mühendisliği hizmetleri verebilir, bununla ilgili olarak gerekli alt yapı ve üst yapı sistemlerini oluşturabilir ve gerekli malzemelerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapabilir. 3.11 Konuları ile ilgili her türlü makine alet ve edevatların bunların aksesuarlarının, alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 3.12 Jeoteknik çalışmalarda konum ölçümleri yapmak, yol, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon projeleri, çizimi, bunlarla ilgili ekipmanların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, kiralamasını ve ticaretini yapmak. 3.13 Kat karşılığı arsa almak, parsellemek sureti ile aracılık yapmamak kaydıyla satmak, takas etmek ve kat karşılığı inşaat yapmak. 3.14 Konusu ile ilgili Her nev'i resmi ve özel ihalelere katılmak, bu ihaleleri almak, ihale konularını yapmak, yaptırmak devretmek, her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt, tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. 3.15 Kendisinin yapmış olduğu inşaatların Kalorifer ve doğalgaz tesisatı işlerini yapmak. 3.16 Konusu ile ilgili olarak projelerin çizimi ve müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir. 3.17 Her Türlü yapı ve inşaat malzemeleri, inşaatlarda kullanılan her türlü demir, çimento, kum, çakıl,tuğla, briket, hazır beton, prefabrik yapı elemanları,ahşap yapı malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. 3.18 Her türlü projeleri çizmek ve çizdirmek, etüdler hazırlamak, ilgili kamu kuruluşlarından tescillerini yaptırmak, ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırmak. 3.19 İmar, imar ıslah, imar aplikasyon planları hazırlamak arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini hazırlamak, yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 


YND Gayrimenkul Yatırım Geliştirme İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Apa Giz Plaza No:191 Kat:2 BB:53.