YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu! YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Ataköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Çağrı Yüksek tarafından kuruldu.YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Ataköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Çağrı Yüksek tarafından kuruldu.

YSK Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi  konusu:
1- Her türlü gayrimenkul almak, satmak, komisyonculuğunu danışmanlığını yapmak. 2- Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3- Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, gayrimenkul yatırım danışmanlığını yapmak. 4- Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5- Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6- Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak 7- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek 8- Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetlerinin verilmesinde gerekli olan kara taşımacılığı ve transfer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 9- Her türlü motorlu ve motorsuz araçları almak, satmak, şoförlü veya şoförsüz kiraya vermek. 10- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir 11- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin ustalık haklarının ticaret Ünvanlarının brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirebilmesi için teminatlı veya teminatsız yurt içi veya yurt dışı kurumlarda kendi nam ve hesabına kaynak sağlamak, yurt içinden ve yurt dışından kısa, orta ve uzun her türlü kredileri almak ve gerektiğinde şirketin her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve haklarını, rehin vermek ticari işletme rehni ile rehnetmek ve gerekli durumlarda fek etmek 12- Şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalat ve diğer teminatları vermek, ipotek ve rehinleri fek, tedil etmek gibi işlemlerde bulunabilirler.

Adres: 7-8-9-10.Kısım Mah.Ç.Çeşme E-5 Yan Yol Cad.1.Apt. No:8/1/79 ATAKÖY