Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu! Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi, Uğur Güneş, Cem Celal Küsmezer, Mehmet Tufan Kuriş tarafından 52 bin 500 TL'lik sermaye ile 31 Mart'ta kuruldu.Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi, Uğur Güneş, Cem Celal Küsmezer, Mehmet Tufan Kuriş tarafından 52 bin 500 TL'lik sermaye ile 31 Mart'ta kuruldu. 


Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi iş konusu; GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI a.Şirket her türlü gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapabilir. b.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. c.Şirket gayrimenkullerle ilgili aracılık ve iç dekorasyon hizmetlerini alabilir verebilir danışmanlığını yapabilir. d.Şirket her türlü gayrimenkulün alımı, satımı, kiralanması, kat karşılığı verilmesine aracılık etmek ve danışmanlığını yapmak. YURT İÇİ-YURT DIŞI NAKLİYAT KARGO a.Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. b.Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. c.Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. d.Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. TEMİZLİK HİZMETLERİ a. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak b. Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, satmak. c. Her türlü ev, işhanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. d.Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. GIDA a-Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b- İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c-Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d-Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak ÇİÇEKÇİLİK a-Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.  b-Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, satımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve bakım hizmetleri yürütmek.  c-Konusu ile her türlü tohum, fide, fidan alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.  d-Konusu ile ilgili her türlü bitki çimlendirme, köklendirme ve yetiştirme ortamları yaratmak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.  e-Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatını, ihracatını yapmak.  g-Çiçeklerle ilgili sera ve camekanlar için gerekli malzemelerin alımı, satımı, kurulması, kiralanması.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar ,kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir.Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Şale Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Limited Şirketi adres: Kadıköy, Bağdat Caddesi, Mehmet Sıtkıbey Apartmanı, No:31/2.