ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!

ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Türkiye’21 etkinliği 22 Eylül- 26 Eylül tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.


Çevre, ülke ekonomisi ve bireysel kazanım konusunda büyük bir öneme sahip olan “Sıfır Enerji Binalar”, bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Türkiye’21’de, uluslararası konuşmacılar ve tüm ilgili paydaşların katılımı ile tartışılacak. 22-26 Eylül tarihleri arasında dijital ortamda yapılacak etkinliğin üçüncü günü Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) Günü olarak planlandı. 24 Eylül Cuma günü, ZeroBuild Türkiye'21 SEPEV Günü’nde yerli ve yabancı fikir önderleri ülkemizden ve dünyadan farklı bina tipolojilerinde Pasif Ev (PE) Sertifikası almış örnekleri ve PE Sertifikası almak üzere çalışmaları gerçekleştiren yerel ve komşu ülke uygulamalarını paylaşacak.

ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!

Yaşanılabilir bir çevre için enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, Türkiye ve dünya için büyük öneme sahip. Verilere göre; tükettiği enerjinin büyük bölümünü dışardan alan Türkiye'de bu enerjinin büyük bir kısmı binalar tarafından tüketiliyor ve çoğalan nüfusa bağlı olarak gelişen şehirleşme ile her geçen gün bu enerji ihtiyacı daha da ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaca yönelik en etkin çözümün de ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan, bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan Sıfır Enerji Binalar olduğu uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Sıfır Enerji Binalara dönüşümde ‘Pasif Ev Binalar’ın rolü oldukça fazla.

Enerji verimliliği, sağlıklı bir çevre için konunun hem özel sektörün hem de kamunun ajandasında mutlaka bulunması gerektiğini dile getiren ZeroBuild Türkiye’21 Genel Sekreteri Yasemin Somuncu, SEPEV Günü’nde tartışılacak konuları şu şekilde açıkladı:

ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!

 “Bütün dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19'dan önce, iç ortam kalitesini önceliklendirmeyen tasarım ve inşaat süreçleri genel bir eğilim idi. Artık tıbbın, yapı biliminin ve iş dünyasının bir arada çalışmaya başlaması ile uzun yıllardır bilinen, bilimsel çalışmalar ve yoğun saha çalışmaları sonucunda oluşturulmuş standartlar ile yapılan binalar daha fazla gündemde olmaya başladı.”

Pasif evlere olan ilgi artıyor

Sıfır Enerji Binaların bir gelecek projesi olmaktan çok bugün için bir zorunluluk olduğunu dile getiren SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı Seda Güleç, “Sıfır Enerji Binalar kavramı ile artık dramatik bir değişime tanık oluyoruz. Sıfır Enerji Binalardaki tüketim ve yük hedefleri ülke bazında farklılık gösterirken, bu kavrama en yakın durumda bulunan Pasif Ev Binalar evrensel prototipler olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde konforlu, çevreci ve sağlıklı Pasif Ev binaların sayısı gittikçe çoğalırken, hiç olmadığı kadar çok sayıda mimar ve mühendisin projeleri için bu sürdürülebilir bina sertifikasına ulaşmayı hedeflediği görülmektedir. Sıfır Enerji Binalara ulaşmaya en yakın binalar olan ve her iklim koşulunda uygulanabilen Pasif Ev standartlarının Türkiye’nin her yerinde hayata geçirebilmeleri için biz de “Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç çağrısında bulunuyoruz” dedi.

 ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!

Dünyadan örnekler SEPEV Günü’nde tartışılacak

ZeroBuild Türkiye’21’in kurumsal destekçileri arasında da bulunan Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği (SEPEV) ile 24 Eylül 2021 tarihinde yapılacak özel oturumların açılışında SEPEV Yönetim Kurulu Başkanı Seda Güleç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, IPHA Uluslararası Pasif Ev Enstitüsü Kıdemli Danışmanı Susanne Theumer ve IPHA Uluslararası Pasif Ev Enstitüsü Müdürü Giorgia Tzar konuşmacı olarak katılacak.

“Right Now, GO! - Hemen Şimdi, Harekete Geç” sloganıyla bu sene yapılacak olan ZeroBuild Türkiye’21’in SEPEV Günü’nde açılış sonrasında sırasıyla; “SEB Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Konut Örnekleri”, “SEB Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Okul Örnekleri”, “SEB Vaka Analizleri- Pasif Ev Sertifikalı Kamu Binaları Örnekleri”, “Pasif Ev Sertifikasyon Sürecinde Olan Türkiye’den ve Komşularından Bina Örnekleri” başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

ZeroBuild Türkiye 2021 için geri sayım başladı!

Yüzde 100 Sıfır Enerji Binalara dönüşümü desteklemek için kamu, özel sektör, akademisyenler, gazeteciler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, finansçılar, konut sakinleri, çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi bu sene de bir araya getirecek olan ZeroBuild Türkiye’21, 22-26 Eylül 2021 tarihleri arasında 5 gün boyunca dijital ortamda ve eş zamanlı simultane hizmeti ile düzenlenecek.

ZeroBuild Türkiye’21’e etkinliğin adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt olunabilir, foruma dair tüm bilgilere web sitesinden ve @zerobuildTR / ZeroBuildTürkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

ZeroBuild Forum’21 için hazırlıklar başladı!