Zeydan Karalar'dan kentsel dönüşüm mesajı!

Zeydan Karalar'dan kentsel dönüşüm mesajı!

Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın Antalya'da düzenlediği 2'nci Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunda Seyhan İlçesi'nin yerinde dönüşümü konusunda düşünce ve planlamaları anlattı...
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Antalya'da gerçekleştirildi. Sempozyumda Alman uzmanların yoğunluğu dikkat çekerken Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sempozyuma konuşmacı olarak davet edilen tek ilçe belediye başkanı oldu. 


BAŞKAN KARALAR, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ ANLATTI 

Sempozyumda konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yenileme, canlandırma ve sağlıklaştırması gerektiğini söyledi. 

Başkan Karalar,"Kentsel dönüşüm; bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi olarak da tanımlanabilir. Kentsel dönüşüm projeleri, sağlıklı koşullarda yaşamanın ve planlı şehirleşmenin sağladığı sayısız imkânın yanı sıra dışlanmışlığı önleme, elverişsiz koşullarda yaşayan kişilere daha saygın bir kimlik fırsatı tanımada da son derece faydalıdır" ifadelerini kullandı. 


ÜLKEMİZDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 

Avrupa ve Amerika da uygulama sahaları üzerinde geliştirilen pek çok müdahale biçiminden farklı olarak; Türkiye'de kentsel dönüşüm deyince akıllara gecekondu bölgelerinin dönüşümü geldiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Kentlerin farklı sorunlarına karşı genellikle aynı çözümler uygulanıyor. Dönüşüm çalışmaları fiziksel mekânın dönüşümüne indirgenirken yerleşime ilişkin ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlar genellikle dikkate alınmıyor. Son yıllarda ülkemizde kentsel dönüşüm ihtiyacı çok artmıştır. Kentlerimiz 1950'lerden 2000'lere kadar sağlıksız plansız kentleşme alabildiğine devam etmiştir. Sağlıksız üst üste binalar, keşmekeş trafik, yeşil alanı olmayan mutsuz bir yaşamın kentleri oluşmuştur. Aslında, kentleşmenin 2.evresi de 1999 depremi aklımızı başımıza bir nebze getirmiştir. Bu binaların çoğunun yıkılıp yeniden yapılması sık sık gündeme gelmektedir. İşte bu da kentleşmenin 3.evresi olarak tanımlanıyor. Bu evreyi modern şehir yaşamına uygun nitelikli yapılaşmanın ve kentsel yaşamın oluşması hedeflenerek iyi değerlendirmelidir. Bu konuda hükümetimiz eksikleri de olsa olumlu adımlar atmıştır. Afet riski taşıyan bölgelerde kira yardımı ve taşınma yardımı yapması sorunun çözümünde son derece önemlidir" KARALAR: PROJELERDE OLUŞAN DEĞER ARTIŞI VATANDAŞA YANSITILMALI Kentsel dönüşüme sosyal, ekonomik ve kültürel olarak ta eğilmek gerektiğini belirten Başkan Karalar, "Sürece olayın sosyal, ekonomik ve kültürel yönünden eğilmek gerekir. Bu bağlamda sosyolog, psikolog, ekonomistler gibi uzmanlar ve şehir plancıları, mühendisler ve mimarlarla çalışmayı önemsiyorum. Böylelikle özgün dönüşüm yapılmalıdır. Projelerin tamamında hak sahipleri dâhil edilmeli projelerin değer artışı vatandaşa yansıtılmalıdır. Böylelikle projelerin sahiplenmesi sağlanmalıdır. Mutabakatla yapılan projelerde oluşan fiziksel çevrenin sahiplenilmesi hepsinden de önemlisi kent kimliğinin oluşmasını sağlayacaktır" 


SEYHAN'DA YERİNDE DÖNÜŞÜM

 Seyhan'da yapılması planlanan yerinde dönüşüm ile ilgili bilgi veren Başkan Karalar, "Biz  TOKİ  ile iki kez görüştük. Gerçekten iyi niyetli, çözüme odaklı olduklarını görmüş olmaktan mutluluk duyduk. 

Biz özellikle göçten dolayı yapısı bozulan mahallelerimizi anlattık. 

Suç örgütlerinin odağı haline geldiğini söyledik. Kötü madde bağımlılarının yuvası olduğunu, buraların behemehâl çözülmesi gerektiğini ve buraların yapılandırılmasının bir sosyal proje olarak görülmesini, hak sahiplerinin yükünün azaltılması gerektiğini anlattık. Diğer sahalarda proje geliştirmede Şakirpaşa Havaalanın kent merkezinde kalması ve bu alanın uçuş konisi(mânia) sınırlarından dolayı sıkıntı yaşamaktayız. Bir başka ifade ile yüksekliğe takılmaktayız. 

Bu durum sadece kentsel dönüşüm projelerini değil gelişme konut alanlarımızı da etkilemektedir. " şeklinde konuştu. 


Adana Bölge