Zeytinburnu Seyitnizam'da ortaöğretim tesis alanı imar planı askıda!

Zeytinburnu Seyitnizam'da ortaöğretim tesis alanı imar planı askıda!


Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 511 pafta, 3280 ada, 3279 ada, 3278 ada ve 3278 ada üzerindeki bazı parsellerin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli imar plan tadilatı askıya çıkarıldı.Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi 511 pafta, 3280 ada, 21 ve 23 parsellerin bir kısmı 3279 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 3278 ada 1, 25, 26 ve 27 parseller, 3278 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23 ve 24 parsellerin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü ilanen askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28258 dosya numaralı imar plan tadilatını 19 Haziran 2014'te onayladı. İmar plan tadilatı, 14 Ağustos 2014 Perşembe günü askıdan indirilecek. Detaylar şöyle;


Plan notları!


1- Plan tasdik hududu plan onama hududur. 


2- Plan tasdik hududu içinde kalan Zeytinburnu İlçesi, Zeytinburnu İlçesi, Seyitnizam Mahallesi 511 pafta, 3280 ada, 21 ve 23 parsellerin bir kısmı 3279 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parseller, 3278 ada 1, 25, 26 ve 27 parseller, 3278 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23 ve 24 parsellerin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşluk ortaöğretim tesis alanıdır. 


3- İlçe belediyesince onanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır. Hmax=5 kattır.


4- Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.


5- Otopark Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 


6- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında ilgili kurum ve kuruluş (Deprem ve Zemin İnceleme Müd., Ulaşım Planlama Müd., Milli Eğitim Müd... vb) görüşleri alınacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır.


7- Ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapılacak ve önerilen tedbirlere uyulacaktır. 


8- Açıklanmayan hususlarda 23/03/2007 T. Tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı genel plan notu tadilatları ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.


Zeytinburnu Seyitnizam'da ortaöğretim tesis alanı imar planını indirmek için tıklayın!