Avcılar'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye orta öğretim tesis alanı!

Avcılar'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye orta öğretim tesis alanı! Avcılar'da satış memurluğundan 1.9 milyon TL'ye orta öğretim tesis alanı!

Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Avcılar, Ambarlı Küçükçekmece Yolu Mevkii'nde yer alan orta öğretim tesis alanındaki arsayı satışa çıkarıyor. İhalesi 22 Aralık'ta yapılacak...Küçükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Avcılar, Ambarlı Küçükçekmece Yolu Mevkii'nde yer alan orta öğretim tesis alanındaki arsayı satışa çıkarıyor. Arsanın toplam bedeli 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. 


İhalesi, 22 Aralık 2014 günü 14:00- 14:05 arasında Küçükçekmece Belediyesi Belediye Mezat Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacak.

 

İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

SATIŞ MEMURLUĞU BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ - Evrak No: 2014/7 S


T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2014/7 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İstanbul II, Avcılar İlçe, 16387 Parsel No, Anbarlı Küçükçekmece Yolu Mevkii, 16387 parsel sayılı 975.00m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın Avcılar Belediye Başkanlığı


İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 22.01.2014 tarih, 849 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz; 1/1000 ölçekli, 28.08.2008 tasdik tarihli Avcılar Uygulama imar Planında Orta Öğretim Tesis Alanı nda kalmaktadır Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalarda istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları,bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmaz ; İstanbul, Avcılar İlçesi, Denizköşkler Mahallesi, Dilaver Sokak ve Serçe Sokak ve Şanlı Sokakta, tapunun 21 pafta, 16387 parsel numarasında kayıtlı 975.00m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir. Taşınmaz Serçe Sokak- Dilaver Sokak ve Şanlı Sokaklar arasında kalan ve halen 16386, 16387, 16362 ve 16363 parseller ile birlikte toprak zeminli futbol sahası olarak kullanılan söz konusu parsel boş olup, üzerinde herhangi bir yapı yada muhdesat bulunmamaktadır.Parselin civarında bulunan kadastral yollar kısmen açılmamış olup, civarında 4-5 katlı konut binaları bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlarından istifade edecek konumda yer almakta olup, mevcut imar durumuna göre Orta Öğretim Tesis Alanında kalmaktadır.


Kıymeti :1.950.000,00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.


1. Satış Günü : 22/12/2014 günü 14:00- 14:05 arası


2. Satış Günü : 22/01/2015 günü 14:00 - 14:05 arası


Satış Yeri :Küçükçekmece Belediyesi Belediye Mezat Salonu (Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1.Katı Küçükçekmece İstanbul)


Satış şartları :


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedeli iden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hal özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinoe daireAize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan 4ıariç rınıbırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6 - Hissedarlardan YEN ER AZİZ ÖNEL(ONEL ) 'in bildirilen ve tespit edilebilen adreslerine mahkeme ve satış dosyasının bütün aşamalarında tebliğlerin i İanen tebliğ usulü ile yapıldığı, başkaca tebliğ işlemi yapılamadığı anlaşıldığından sayılan nedenlerle bu hissedar yönünden satışı ilanının ilanen tebliğine, gazete ilanı satış ilanı tebliği yerine sayılacaktır.


7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmi s sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/7 Satış sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.21/10/2014


(İİK m. 126)_


(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın