Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek! Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12 milyar TL kira sertifikası ihraç edecek!

Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından 12 milyar TL tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvurdu.Ziraat Katılım Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama tarafından, Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 12 milyar TL tutarında yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvurdu.

Ziraat Katılım Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:

24/03/2020 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (OnikimilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.