Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre, apartmanlarda belirlenen aidatların kiracılar dahil tüm apartman sakinleri tarafından zamanında ödenmesi gerekiyor. Peki apartmanda aidat nasıl belirlenir, diye soruyorsanız yanıtı haberimizde...

Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

Kategori: Emlak Terimleri

Apartmanda aidat nasıl belirlenir?

Apartman aidatı, apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için apartmanda ikamet eden kimselerden; kat malikleri kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen miktarda alınan paraya deniyor. Peki, apartmanda aidat nasıl belirlenir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Apartman aidatı

Kat malikleri genel kurulu tarafından yöneticiye bu husus hakkında yetki verilmediği takdirde; yöneticinin bir işletme projesi ve Kat Malikleri Genel kurul toplantısı yapması gerekiyor. Apartman aidatlarının tutarı, yapılan bu apartman genel kurul toplantılarında belirleniyor.


Toplantıda apartman yöneticisi, işletme projesine dair yetkiyi kat maliklerinin onayına sunuyor. Söz konusu projeye 7 gün içerisinde kat malikleri tarafından itirazın gelmemesi durumunda, proje uygulamaya koyuluyor. Apartmanda aidat ödemeyenler e, Apartman Genel Kurulu dava açarak, bu ücreti temin edebiliyor.


Genel Kurul toplantılarının ne zaman yapılacağı ve alınan kararlar için yeter sayısının ne olması gerektiği ile ilgili hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 29. ve 30. maddede şu şekilde yer alıyor;


I - TOPLANTI ZAMANI:

Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

 

Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir.

 

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. (Ek cümle: 14/11/2007-5711 S.K./14.mad.) İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

 

II - YETER SAYI: 

Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.

     

(Değişik fıkra: 14/11/2007-5711 S.K./15.mad.) Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. 

Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ