Şubat ayı kira artış oranı!

Sözleşmesi yenilenen kiralamalarda kira bedelinde yapılacak zamlar, ÜFE oranları baz alınarak yapılıyor. Peki Şubat ayında ÜFE oranları ne kadar arttı? İşte Şubat ayı kira arış oranı 2014...

Şubat ayı kira artış oranı!

Kategori: Emlak Terimleri

Şubat ayı kira artış oranı!

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme süresinin dolması halinde sözleşme yenilenecekse, kira bedelinde de zam uygulanıyor. Kira bedelinde yapılacak zamlar, Borçlar Kanunu gereğince TÜİK tarafından açıklanan ÜFE oranlarına bağlanıyor.


E. Kira bedeli

II. Belirlenmesi

MADDE 344 - Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde ve bundan sonraki her beş yılın sonunda, yeni kira yılında uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından üretici fiyat endeksindeki artış oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak hakkaniyete uygun biçimde belirlenir. Her beş yıldan sonraki kira yılında bu biçimde belirlenen kira bedeli, önceki fıkralarda yer alan ilkelere göre değiştirilebilir.


Sözleşmede kira bedeli yabancı para olarak kararlaştırılmışsa, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Ancak, bu Kanunun, “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138 inci maddesi hükmü saklıdır. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.


Yukarıdaki kanun maddesinde de görüldüğü üzere, kira bedelinde yapılacak artışlar ÜFE'ye bağlanıyor. Ancak ÜFE'nin hangi oranının baz alınacağına ilişkin bir hüküm yer almıyor.


Bu nedenle kira artışlarında tüketiciler kira artış oranlarında, on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarını baz alıyordu. Ancak bu hususta Şubat ayında TÜİK tarafından Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kullanıcıları Rehberi'nde yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişiminin esas alınması gerektiği öngörüldü.


Buna göre 2014 yılı Şubat ayı kira artış oranı yüzde 12,40 olarak karşımıza çıkıyor. Şubat 2014'te sözleşmesi yenilecek olan kiralamalarda yapılacak artışlar, tarafların aralarında başka bir anlaşma yoksa bu oran üzerinden hesaplanacak.


Örnek Şubat ayı kira artışı hesaplama..

Kira bedeli: 1000 TL

Şubat ayında yapılacak zam: Yüzde 12,40

Zamlı kira bedeli: 1240 TLÜFE'ye göre kira artışı ertelendi mi?

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ