10 maddede yaşanabilir kentsel dönüşüm ilkeleri haritası!

10 maddede yaşanabilir kentsel dönüşüm ilkeleri haritası!CHP, Türkiye'nin deprem gerçeği ve yaşanabilir kent kültürünün korunması için yapılacak kentsel dönüşümün temel ilkelerini belirledi. CHP'nin kentsel dönüşümde temel ilkelerinin olduğu bir sonuç bildirgesi hazırlandı.


CHP, Türkiye'nin deprem gerçeği ve yaşanabilir kent kültürünün korunması için yapılacak kentsel dönüşümün temel ilkelerini belirledi. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm” adıyla tanımlanan temel ilkelerin şeffaflık, uzlaşı ve adalet olacağı; esas olanın yerinde; insan ve çevre odaklı dönüşüm olması gerektiğine dikkat çekti. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurulan “Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası” deprem felaketi meydana gelen İzmir'de çalıştay düzenledi.

 10 maddede yaşanabilir kentsel dönüşüm ilkeleri haritası!

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Çalıştayı'nda uzman akademisyenler, Ankara,  İzmir  ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin temsilcileri ile meslek odası yöneticileri katılırken; çalıştayın sonunda CHP'nin kentsel dönüşümde temel ilkelerinin olduğu bir sonuç bildirgesi hazırlandı.

Sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin kentleşme deneyiminin oldukça hızlı edinmiş ülkelerden biri olduğu; bu durumun çeşitli aksaklıkları da beraberinde getirdiğine dikkat çekildi. Sonuç bildirgesinde; “Geldiğimiz noktada bu aksaklıkların tamamının, kısa vadede giderilmesi mümkün değildir. Bu nedenle kentsel dönüşüm büyük bir titizlikle, merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğiyle ele alınmalı, belirlenen öncelikler ve risk durumları göz önünde bulundurularak bir devlet politikası haline gelmelidir” ifadeleri kullanıldı. 

10 MADDELİK YOL HARİTASI

Sonuç bildirgesinde CHP'nin kentsel dönüşüm konusunda belirlediği temel ilkeler ve önerilere ilişkin yol haritası 10 madde olarak şu şekilde açıklandı:

 10 maddede yaşanabilir kentsel dönüşüm ilkeleri haritası!

1. Dönüşüme; rant odaklı değil, insan ve çevre odaklı bakılmalıdır.

2. Esas olan yerinde dönüşümdür. Temel ilkeler şeffaflık, uzlaşı ve adalet olmalıdır.

3. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkların giderildiği bir kentsel dönüşüm yasası hazırlanmalıdır.

4. Kentsel dönüşümün planlanması, uygulanması ve her aşamasında ilgili meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ve dönüşüm bölgesinde yaşayan yurttaşların aktif katılımı sağlanmalı, denetim kanalları açık tutulmalıdır.

5. Yaşanabilir Kentsel Dönüşümün deprem, sel, iklim değişikliği ve diğer afet risklerine karşı kentsel dayanıklılığı arttırmanın yanında, konut dışı dönüşümle iyi bir çevrede yaşama anlamına geldiği unutulmamalıdır.

6. Doğaya ve tarihe saygılı bir kentsel dönüşüm hedeflenmelidir.

7. Dezavantajlı gruplar ve engelli yurttaşlar kentsel dönüşüm sürecinde öncelenmelidir.

8. Kentsel dönüşüm, kentin kimliğini ve zaman içinde oluşan toplumsal ilişkileri yok etmemelidir.

9. Kamu yönetimi her aşamada garantör olmalı ve yurttaşlar sadece yönetimle muhatap edilmelidir.

10. Eğitime, sağlığa, kültüre ve spora yönelik yapılardan taviz verilmemelidir.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kentsel dönüşüm önerisi!