10 soruda çevre temizlik vergisi!

10 soruda çevre temizlik vergisi!


2015 yılı çevre temizlik vergisi ödemeleri devam ediyor. Peki, kimler ne kadar vergi öder? Vergi nasıl ve nereye ödenir? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...


10 soruda çevre temizlik vergisi!

Taşınmaz mallar için ödenmesi gereken vergiler arasında çevre temizlik vergisi de bulunuyor. 2015 yılı çevre temizlik vergisi ödemeleri devam ediyor. Peki, kimler ne kadar vergi öder? Vergi nasıl ve nereye ödenir? İşte merak edilen sorular ve yanıtları...


1. Çevre ve temizlik vergisi nedir?

Çevre ve temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu gereğince belediyelerin sunduğu çevre ve temizlik hizmetleri için ödeniyor.


2. Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren başlıyor.


3. Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti ne zaman biter?

Çevre ve temizlik vergisi mükellefiyeti, taşınmazın bazı nedenlerden dolayı kullanımının sonlanması halinde bitiyor. Örneğin taşınmazın satılması, kiraya verilmesi ya da tanışma hali.


4. Çevre ve temizlik vergisi mükellefi kimdir?

Çevre ve temizlik vergisi, mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. Arsa ve araziler için çevre ve temizlik vergisi ödenmiyor. Verginin mükellefi taşınmazın kullanıcısı oluyor.


5. Çevre ve temizlik vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

Çevre temizlik vergisi beyannamesi mükellef olunduğunda bir defaya mahsus olmak üzere veriliyor. Takip eden yıllarda binayı kullanan kişi değişmediği sürece yeniden beyanname verilmiyor. 


6. Çevre ve temizlik vergisi kaç taksitte ödenir?

Çevre ve temizlik vergisi, senede iki eşit taksitte ödeniyor. İsteyenler ilk taksit dönemi içinde tüm vergi borcunu ödeyebiliyor.


7. Çevre ve temizlik vergisi ne zaman ödenir?

Çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti: Mart, Nisan ve Mayıs ayları

Çevre ve temizlik vergisinin ikinci taksiti: Kasım ayı


8. Çevre ve temizlik vergisi nereye ödenir?

Çevre ve temizlik vergisi mesken ve işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. Meskenlerde su faturasına yansıtılan ve fatura dahilinde ödenen verginin işyerleri için belediyeye gidilerek ödenmesi gerekiyor.


9. Konutların Çevre ve temizlik vergisi ne kadar?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.


10. İşyerlerinin Çevre ve temizlik vergisi ne kadar?

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


2.1.Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 2.500

2. Derece 1.900

3. Derece 1.600

4. Derece 1.300

5. Derece 1.100


2. Grup

1. Derece 1.600

2. Derece 1.200

3. Derece 970

4. Derece 770

5. Derece 660


3. Grup

1. Derece 1.100

2. Derece 800

3. Derece 660

4. Derece 500

5. Derece 400


4. Grup

1. Derece 500

2. Derece 400

3. Derece 300

4. Derece 250

5. Derece 190


5. Grup

1. Derece 300

2. Derece 250

3. Derece 170

4. Derece 160

5. Derece 130


6. Grup

1. Derece 160

2. Derece 130

3. Derece 88

4. Derece 77

5. Derece 55


7. Grup

1. Derece 55

2. Derece 44

3. Derece 31

4. Derece 26

5. Derece 20


2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.


1. Grup

1. Derece 3.125

2. Derece 2.375

3. Derece 2.000

4. Derece 1.625

5. Derece 1.375


2. Grup

1. Derece 2.000

2. Derece 1.500

3. Derece 1.212

4. Derece 962

5. Derece 825


3. Grup

1. Derece 1.375

2. Derece 1.000

3. Derece 825

4. Derece 625

5. Derece 500


4. Grup

1. Derece 625

2. Derece 500

3. Derece 375

4. Derece 312

5. Derece 237


5. Grup

1. Derece 375

2. Derece 312

3. Derece 212

4. Derece 200

5. Derece 162


6. Grup

1. Derece 200

2. Derece 162

3. Derece 110

4. Derece 96

5. Derece 68


7. Grup

1. Derece 68

2. Derece 55

3. Derece 38

4. Derece 32

5. Derece 2520 soruda emlak vergisi!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com