Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 10 gün!

Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 10 gün!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillde kullanılan binalar için ödeniyor. Vergi borcu bulunan mükellefler, borcunu yapılandırabiliyor. Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 10 gün..Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 10 gün!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillde kullanılan binalar için ödeniyor. Yapının kullanıcısı tarafından ödenmesi gereken vergi, belediyede ödeniyor.


Çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi, senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi borcu bulunan mükellefler için ise, Eylül 2014 tarihinde çıkarılan Torba Yasa ile af getirildi.


6552 sayılı Yasa kapsamında vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı yapılandırılabiliyor.


Yapılandırma başvuruları en son 31 Aralık'ta yapılacak. Taksit ödemeleri ise 2 Şubat'ta başlayacak. Buna göre vergi yapılandırma başvuruları için son 10 gün bulunuyor.


Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.Torba yasası vergi affı neleri kapsıyor?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com