Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 1 hafta!

Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 1 hafta!

Vergi ödemelerini zamanında yapmayan ve faizli bir şekilde taksitleri biriken mükellefler Torba Yasa'dan faydalanarak borcunu yapılandırabiliyor. Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 1 hafta bulunuyor...Çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 1 hafta!

Çevre temizlik vergisi, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için ödenmesi gereken vergi türü olarak karşımıza çıkıyor. Vergi ödemelerini zamanında yapmayan ve faizli bir şekilde taksitleri biriken mükellefler Torba Yasa'dan faydalanarak borcunu yapılandırabiliyor.


Bilindiği üzere Torba Yasa, Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasadan yararlanmak isteyen kimselerin, 31 Aralık 2014 tarihine kadar belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Buna göre, çevre temizlik vergisi affı başvuruları için son 1 hafta bulunuyor.


Yasa ile vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı,


Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerinin vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan su ve atık su bedeli alacakları, taksitlendirilebiliyor.


Taksitlerin, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybedilecektir. Taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir. Taksit ödemeleri ise 2 Şubatta başlayacak.


Hesaplama:

Ödenmemiş olan kısım enflasyon oranı 1 ile güncellenecektir. 


Taksitle yapılacak ödemelerde yapılandırılan tutar;

Altı eşit taksit için (1,05),

Dokuz eşit taksit için (1,07),

On iki eşit taksit için (1,10),

On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır. 


İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ise borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte,  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde en fazla 42 eşit taksitte (Madde 81) ödeyebilecektir. Bu durumda;


Yirmi dört eşit taksit için (1,20),

Otuz eşit taksit için (1,25),

Otuz altı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılarak taksitler halinde ödenecek tutar bulunacaktır. 


2015 yılında vergi affı olacak mı?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com