28 / 05 / 2022

Çevre temizlik vergisi yapılandırmaları için son 6 gün!

Çevre temizlik vergisi yapılandırmaları için son 6 gün!

Vergi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda ise, borca gecikme zammı da uygulanıyor. Ancak vergi borcu bulunan mükellefler, borcunu Torba Yasa ile yapılandırabiliyor. Çevre temizlik vergisi yapılandırmaları için son 6 gün...Çevre temizlik vergisi yapılandırmaları için son 6 gün!

Çevre temizlik vergisi, meskenlerde su faturalarına yansıtılıyor. Ancak işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapıların kullanıcılarının vergi borcunu belediyeye ödemeleri gerekiyor.


Vergi borcunun zamanında ödenmemesi durumunda ise, borca gecikme zammı da uygulanıyor. Ancak vergi borcu  bulunan mükellefler, borcunu Torba Yasa ile yapılandırabiliyor.


6552 sayılı yasa ile,  vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan  Emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve  Emlak  vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı taksitlendirilebiliyor.


Yapılandırma için 31 Aralık 2014 tarihine kadar belediyeye müracaat edilmesi gerekiyor. Buna göre vergi yapılandırma başvuruları için son  6 gün bulunuyor.


Yapılandırmaya konu alacaklarla ilgili olarak açılmış olan davalardan vazgeçilmesi ve bu alacaklarla ilgili olarak daha sonra dava açılmaması, bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması halinde bunların talep edilememesi ve yapılandırma sonrası oluşan dönem borçlarının da aksatılmadan ödenmesi şartlarında yapılandırmadan faydalanılabilecektir.


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını düzenleyen 6111 sayılı Kanundan yararlanma hakkı devam eden alacaklar için bu yapılandırma uygulanmayacaktır.


Yapılandırılan borçların ödemelerinde bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor. Taksit ödemeleri ise 2 Şubatta başlıyor.Çöp vergisi nedir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com