10 yıllık kiracıya tahliye bildirimi!

10 yıllık kiracıya tahliye bildirimi! 10 yıllık kiracıya tahliye bildirimi!

Borçlar Kanunu madde 347 gereğince, ev sahipleri 10 yılı dolduran kiracılarını gerekçe göstermeden evden çıkarabiliyor. Peki, 10 yıllık kiracıya tahliye bildirimi nasıl yapılır? İşte yanıtı..

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

10 yıllık kiracıya tahliye bildirimi!

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu madde 347 gereğince, ev sahipleri 10 yılı dolduran kiracılarını gerekçe göstermeden evden çıkarabiliyor.


Ancak 10 yıllık kiracıların tahliye uygulaması, Borçlar Kanunu ile Borçlar Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun Geçici 2. maddesi ile 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 2 yıllık süre ile ertelenmişti. Buna göre 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, ev sahipleri 10 yıllık kiracılarını herhangi bir gerekçe göstermeden çıkarabilecek.


Yalnız, Borçlar Kanunu Madde 347 gereğince; 10 yıllık kiracıya tahliye bildiriminin aşağıda yer alan koşullar doğrultusunda yapılması gerekiyor:


- Her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak şartı,

- Bildirimin yazılır bir şekilde yapılması şartı.


MADDE - 347

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. 


Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.


Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.


Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.


Borçlar Kanunu geçici 2. madde!

pus