100 günlük eylem planındaki Bakanlık uygulamaları TBMM'de!

100 günlük eylem planındaki Bakanlık uygulamaları TBMM'de! 100 günlük eylem planındaki Bakanlık uygulamaları TBMM'de!

100 günlük eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanında tamamlanan projeler meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...


CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 100 günlük eylem planı kapsamında Bakanlığın görev alanında tamamlanan projelere ilişkin soru önergesi hazırladı. Zeybek sorularının Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Zeybek önergesinde "Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı ilk 100 günlük eylem planında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda olan 39 maddenin yüzde 98'inin tamamlandığını ve başarı yakalandığını belirtmiştir." dedi.

Zeybek'in soruları

1-  6 adet Millet Bahçesi'nin temeli atılmış mıdır? 22 Adet Millet Bahçesi'nin proje çalışmalarına başlanmış mıdır? Detayları nelerdir? Belirtilen toplam 28 Millet Bahçesi nerededir? Yapımları ne aşamadadır?

2- Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyeri tamamlanmış mıdır? 16.000 adedinin temeli atılmış mıdır? Ve 18.750 konut için dönüşüm projelerine başlanmış mıdır? İllere göre dağılımı nasıldır?
3-    179 adet yapım işi tamamlanmış mıdır? 73 adet yapım işinin ihalesine çıkılmış mıdır? Yerel yönetimlerin altyapısı güçlendirilmiş midir? Bu yapım işlerinin detayları nelerdir? Yerel Yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesinin detayları nelerdir?
4-    Kamu konutları ekonomiye kazandırılmış mıdır? Bu konutlar nerelerdedir? Sayısı kaçtır?
5-    20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılmış mıdır? Bu taşınmazlar hangi illerdedir ve detayları nelerdir?

6-    Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alan belirlenmiş midir? Detayları nelerdir?

7-    Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 750 kamu kurumunda uygulamaya geçilmiş midir? Hangi kamu kurumlarındadır? Detayları nelerdir?

8-    40.000 konut, işyeri ve hizmet binası tamamlanmış mıdır? İllere göre dağılımları nasıldır?

9-    Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526 aileye 60 Milyon TL faizsiz konut kredisi kullandırılmış mıdır? İllere göre dağılımları nasıldır?

10-    Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506 konutun ihalesi tamamlanmış mıdır? İhalelerin detayları nelerdir?

11-    Taşınmaz Değerleme Sistemi kurulmuş mudur?

12-    Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemler hızlandırılmış mıdır?

13-    Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri işlemleri tamamlanmış mıdır?

14-    Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m2 gürültü bariyeri yapılmış mıdır? Bu yapılanların illere göre dağılımları nasıldır?

15-    Çiftçilerimiz tarafından kullanılan "tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedellerle kiralanması" işlemleri yapılmış mıdır? İllere göre dağılımları nasıldır?

16-    Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejiminin altyapısı kurulmuş mudur?

17-    Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini kapsayan Katı Atık Programı (KAP) başlatılmış mıdır? Bu tesisler nerelere kurulacaktır?

18-    Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda "Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi" yapılmış mıdır? Analiz sonucunda ortaya çıkan sonuç nedir?

19-    Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi Dönüşüm Projesi başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa hangi 6 ilde başlatılmıştır? Detayları nelerdir?

20-    "Bizim Şehir" projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmaları tamamlanmış mıdır? Detayları nelerdir?

21-    Frigya Vadilerinin "Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi" ve "Çevre ve Medeniyet Projesi "başlatılmış mıdır?

22-    Kaynak ve zaman tasarrufu için e-Haciz uygulamasına geçilmiş midir?

23-    "Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti" alanının Dünya Miras Listesine alınması için çalışmalar tamamlanmış mıdır?

24-    Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısı 300'den 330'a çıkartılmış mıdır? Yeni yapılan 30 istasyon hangi illerdedir?

25-    Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmiş midir?

26-    Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planı hazırlanmış mıdır?

27-    Yapı ruhsatındaki imza sayısı 1' e düşürülmüş müdür?

28-    Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatı kurulmuş mudur? Detayları nelerdir?