11 maddede site toplu yapı temsilciler kurulu!

11 maddede site toplu yapı temsilciler kurulu!Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için " 11 maddede site toplu yapı temsilciler kurulu " konusunu ele aldı. İşte, Nihat Dönmez'in yazısı..


11 MADDEDE  SİTE TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU


1.Toplu yapılarda , toplu yapı kat malikleri kurulu yerine ikame edilebilen üst yönetim organı da Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’ dur.


2.KMK . Md. 69/III hükmünün ikinci cümlesinden itibaren düzenleme konusu yapılan bu kurul , yönetim planı ile oluşan ve toplu yapı kat malikleri kuruluna ait görev ve yetkileri kullanma imkânına sahip bir yönetim organı niteliğindedir.


3.Toplu Yapı Temsilciler Kurulu , hukuki niteliği ve işlevi oldukça farklı olan ve ilk kez 5711 sayılı Kanun değişikliği çerçevesinde KMK ‘da yerini alan bir yönetim organıdır.


4.Sonuçta Kat Mülkiyeti Hukukunda , Toplu Yapı Temsilciler Kurulu zorunlu yönetim organlarından değildir.


5.Kanun , yönetim planında hüküm bulunması halinde temsilciler kuruluna , toplu yapıyı yönetme yetkisi vermektedir.


6.Yönetim Planında yer verilmişlikten dolayı , oluşturulmuş Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ; toplu yapı kat maliklerini temsil etmenin yanında , ayrıca onların ad ve hesabına hareket ederek toplu yapı ortak yer ve tesislerini yönetmeye ilişkin kararlar alma yetkisine sahip , hem bir yönetim hem de icrai organ niteliğindedir.


7.Sonuçta ; Temsilciler Kurulunun , toplu yapı malikler kurulundan farkı , seçilmiş temsilcilerden oluşan bir karar organı niteliğinde olmasıdır.


8.Nitekim bu konu ; KMK. 69 III hükmünün son cümlesinde ifade edilmiş ve toplu yapı temsilciler kuruluna seçilen üyelerin temsil yetkisinin bulunduğu ve yönetime ilişkin alınacak kararlar bakımından da temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahip oldukları düzenleme konusu yapılmıştır.


10.Burada önemli bir konunun da detaylarını açılamak gerekebilir: İster kat malikleri kurulunca , isterse temsilciler kurulunca seçilsin , toplu yapı yöneticisinin veya yönetim kurulunun karar alma yetkisinden değil , alınan kararların uygulama yetkisinden söz etmek gerekir.


11.Diğer bir anlatımla ; yönetici veya yönetim kurulu toplu yapının icrai bir yürütme organıdır ve bunlar , toplu yapıyı kat malikleri adına yöneterek , onlara karşı aynen bir vekil gibi sorumlu olur.


http://www.konutsitesiyonetimi.com/SITEYONETIMLERINEHIZMETTEKLIFIMIZ.pdf


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni 


5 maddede anagayrimenkulün bakımı ve korunması!