14 maddede kat mülkiyet kanununun yeterliliği!

14 maddede kat mülkiyet kanununun yeterliliği!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "14 maddede kat mülkiyet kanununun yeterliliği" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Birincisi Ankara’da, İkincisi İstanbul’da olmak üzere Site Yönetimleri ağırlıklı Uluslararası 2 Tesis Yönetimleri Çalıştayında, Yönetmenlik yaptım. 

2. Bu iki çalıştay, ülkemizde yapılmış benzerleri gibi daraltılmış değil, geniş taban katılımlı oldu.

3. Çalıştay notları, ekinde mevcut kanuna reddiyelerin de yer aldığı 700 sayfalık  A4 ebat, sınırlı sayıda baskılı  bir kitapta toplandı ve katılımcılar ile yasama organına sunulmak üzere en ilgili  yürütme organlarına verildi.

4. Bu çalıştay, çalışma ve 34 şehirdeki ilgililere  yaptığımız ziyaretlerde  gördüm ki:

5. Yetersiz olan Kat Mülkiyet kanunu değil, yetersiz olan insanımızın okumaması, kendi hakkında kendine verilmiş yönetime katılma hakkında iradesini başkalarına bırakma ve sonrasında muhalif olmanın dayanılmaz zekine varmak için şov ev klavye kahramanlığı yapma tercihidir.

14 maddede kat mülkiyet kanununun yeterliliği!

6. Kat Mülkiyet Kanunu, hukukumuzdaki en demokratik ve inisiyatifli kanundur, site yönetimlerine doğası gereği tüzel kişilik verilmemiş, ortak akılla hareket etme serbestisi vermiştir.

7. Siyasi hayatımızda, temsile muhatap nüfusun yüksekliğinden dolayı hiçbir zaman gerçek anlamda ulaşılması mümkün olmayan, kendi hayatına dış etkilerin iradesi ile yönlendirilmesi imkanı, sadece site yönetimlerinde mevcuttur.

8. Site yönetimleri, hiçbir üçüncü resmi-adli-idari-vs. kurum veya özel-tüzel kişiliğe bağlı olmayan tek tüzel kişiliksiz organizasyondur.
İlla bir otoriteye bağlı olma alışkanlığı, iradesizliğin tezahürüdür.

10. Siteler çok sahiplilikten  dolayı çok da sahipsizdir, kanun açık olarak site yönetimlerini Kat Malikleri Kurulunun iradesine bırakmıştır.

11. Yöneticiyi, kat malikleri Kurulu seçer, atar ve istediği her an , hiçbir özel veya tüzel kurum veya kuruluşa sormadan yöneticiyi değiştirebilir, bundan dolayı da eski, azledilen yönetici dava açamaz.

14 maddede kat mülkiyet kanununun yeterliliği!

12. Yönetim planın zaten bir yönetmelik kadar hukuki değere sahipken, nasıl olur da Kat Mülkiyet Kanununun yetersizliğinden bahsedilebilir, bahse asıl konu olan; bu kanunun kapasitesinin kat maliklerince tam olarak kullanılmasıdır. Bu da koca denizle, denizden ancak bir bardak su alıp, denizin boyut küçüklüğünden, miktar azlığından bahsetmeye benzer.

13. Maalesef, seçme yetkisi olanlar, bu yeki-hakkı kullanacak tenezzül veya iradeyi göstermeden, irade ile değil lafla peynir gemisi yürütmeye kalkıyorlar.

14. Yetersiz olan kanun değil, yetersiz olan kat maliklerinin iradelerini ipotek altına aldırması veya kullanmayarak sayısal çoğunluğun paydasını azaltmalarıdır.

Nihat Dönmez Site Yönetimleri Danışmanı  
 www.famcoturk.com.tr 
 

 

3 maddede site yönetiminde mecburiyetler!