14 maddede salgında site aidatları!

14 maddede salgında site aidatları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Salgında site aidatları" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...


1. Sitelerde aidat, katkı payı, vs. gibi kavramlar yoktur.”gider avansı “ vardır.

2. Malikler kurulunca belli bir dönem (genellikle yıllık) olarak gider kalemleri ve bu kalemlerin maliyeti hesaplanarak tahmini “gider avansı” karara bağlanır.

3. Ekonomik kültür dolayısı ile bu avans aylara bölünür ve halk dilinde buna “aidat” denir.

4. Gider avansı borç-alacak, üyelik, vs., değildir; geciktiğinde de aylık %5 hesapla günlük tazminat gider avansına dahildir, yani gider avansı dinamiktir de...

5. Gider avansını belli bir dönem ödemeyen hukuki gereklilik olarak icra takibine veya davaya konu olabilir, gidere konu bağımsız bölümü ipotek altına alabilir, mülkiyetinin devrine gerekçe olabilir.

6. Pandemi ve/veya siyasi otoritenin tanıdığı salgın, afet, ekonomik politika gereğince veya mücbir sebep tanımalarında site yönetimleri ayrıca bir kat malikleri kurulu gerektirmeden, tüzel kişiliksizlikten dolayı bu tasarruflara resen tabii olur.

7. Siyasi otoritenin talimatı ile kapatılan tesisler, kullanımı durdurulan hizmetler ile açılan tesisler, eklenen hizmetler olabilir.

8. Bu durumda gider kalemleri ve maliyetleri değişebilir.

9. Gider avans miktarının artı yönde değiştirilmesi Kat Malikleri Kurulu kararı gerektirirken, gider avansının eksi yönde değiştirilmesi için Yönetim Kurulu Kararı yeterlidir.

10. Tavsiyemiz, sitelerin gider avansını aidat, katkı payı, üyelik payı, vs. olarak görmeyip, alınan son karara göre tahakkuk ve tahsil edilmesidir.

11. İcra takibi, dava açılması konusu ise siyasi otoritenin tasarruflarına tabidir.

12. Hiçbir yönetim, bir malik-sakin gider avansını ödemiyor gerekçesi ile hizmeti durduramaz, hiçbir malik de hizmet almıyor gerekçesi ile gider avansını ödemezlik yapamaz, (KMK 43 kullandığı kadar ödenen gideler istisnadır )

13. Site yönetimi olağan ve-veya olağanüstü toplantıları da siyasi otoritenin sosyal mesafe politikası gereğince bu dönemlerde yapılmaz.

14. Siteleri akıl, mantık, beceri değil; mevzuatlar yönetir; bunun dışındaki demokratik, otokrat yönetim tercihleri siteleri kaosa sürükler; sitelerde, yöneticiler iş takipçisi, vekil özelliklidir, karar değil, icra mercisidir.
 

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı


www.konutsitesiyonetimi.com

25 maddede site yönetimlerinde pandemi temizlik hizmetleri!