11 maddede salgında sitelerde yönetim hizmetleri!

11 maddede salgında sitelerde yönetim hizmetleri! 11 maddede salgında sitelerde yönetim hizmetleri!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Salgında sitelerde yönetim hizmetleri" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Rutin zamanlarda, site yönetimi sakinler memnuniyeti ve emlak değeri artışına endekslidir.

2. Salgınlarda, kürsel otoritece pandemi, ulusal otoritece de ikamette, evde karantina ilan edilebilir.

3. Sitelerde, rutin zamanlardaki bazı hizmetlerin çeşitliliği ve yoğunluğunda farklılaşma ortaya çıkabilir.

4. Personel cinsiyet ve yaş dağılımından kaynaklanan revizyonlardan dolayı iş akışı ve yönetimi revizyona gerek duyabilir.

5. Evde karantina da, site yönetim hizmetleri siyasi otoritenin talimatlarına uyar.

6. Güvenlik birimlerine, İç İşleri Bakanlığınca  özel görevler verilebilir.

7. Temizlik birimlerine, sağlık Bakanlığınca özel görevler verilebilir.

8. Teknik birimlere, mülki amirce özel görevler verilebilir.

9. Site yönetimleri ( Yönetim Kurulları), site yönetim hizmetlerinin ve iş görenlerinin  siyasi otoritenin talimatlarına uygun şekle ve yapıya gelmesini sağlarlar.

10. Personel sayısı, hizmet çeşitliliği, satın alma, depolama salgından korunmaya yönelik olarak  yinelenir.

11. Başta güvenlik-temizlik-teknik ve iletişim birimlerine tavsiye ve tecrübelerimiz takip eden günlük yazılarda detaylandırılmıştır.
 

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı


www.konutsitesiyonetimi.com

14 maddede sitelerde yönetici ve denetici ataması!