20 maddede salgında site yönetimlerinin katkıları!

20 maddede salgında site yönetimlerinin katkıları! 20 maddede salgında site yönetimlerinin katkıları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Salgında site yönetimlerinin katkıları" konusunu Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Pandemide, tüzel kişiliksiz hukuktaki site yönetimlerinin (mülki amirce özel bir talimat verilmedikçe)  herhangi bir yetki ve-veya sorumluluğu yoktur.

2. Site yönetimleri, resmi otoriteden talimat beklemeden, iş işleyişi ve iş akışında  otoritenin anonslarına uygun düzenlemeler yapar.

3. Ortak alanlar, Pandemiye konu organizmanın gerektirdiği oto-karantina uygun hale getirilir.

4. Pandemi paylaşımları Bakanlık anonsları, resmi birimlerden, medyadan, sosyal medyadan takip edilir.

5. 2020 pandemisine konu olan yeni tip koronavirüs  ( COVID-19)  somutunda alınacak tedbirler:

6. Alınacak tedbirler hakkında, resmi otoritenin anonslarından gerekçeli alıntılarla sakinler her türlü iletişim aracılığı ile bilgilendirilir.

7. Ortak alanlardaki birlikteliklere, buluşmalara kısıtlama getirecek fiziki tedbirler alınır.

8. Çocuk oyun parkları, spor alanları, kapalı alan sosyal tesisler kapatılır ve ciddi bir dezenfekte ile kilit altına alınır.

9. Temizlik seviyesi ortak alan hijyen seviyesine çıkartılır.

10. Temizlik satın alma çeşitlilik, kalem ve miktarı pandemiye uyarlanır.

11. Asansörler temizlikten hijyen seviyesine çıkartılır.

12. İklimlendirmen hava ile taşınması sitemleri durdurulur.

13. Kapı önlerine ayakkabı bırakma yasağı gözden geçirilir.

14. Blok kapı güvenliği sağlanabilirliliği, ana kapıdan başlatılır, blok kapıları açık bulundurulur.

15. Blok girişlerine ve asansör içlerine kullanma talimatlı dezenfektan konulur.

16. Güvenlik kayıtları pandemiye endeksli olarak özellikli tutulur.

17. Su depoları özellikle bakımlı, sağlam ve dolu hale getirilir.

18. Güvenlik girişlerinde özellikle kolonya ikramına yönelik imkanlar oluşturulur.

19. Resmi otorite veya yönetim inisiyatifi ile tedarik edilen koruyucu ekipman sakinlere ulaştırılır.

20. Personel ve sakinlerle ilişkiler ile ilgili pandemi uygulamalarını sonraki yazılarımızda paylaşacağız.
 

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı


www.konutsitesiyonetimi.com

14 maddede sitelerde yönetici ve denetici ataması!

11 maddede salgında sitelerde yönetim hizmetleri!