Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!

Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Zeki Kerem Mavituncalılar Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mert Yiğit Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Maltepe'de kuruldu.


Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi, Zeki Kerem Mavituncalılar Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda ve Mert Yiğit Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile 10 Şubat'ta Maltepe'de kuruldu.


Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİ ; Siteler apartmanlar, konutlar, iş yerleri ,iş  merkezleri ve her türlü  tesisler ile diğer kurum ve kuruluşlara ait yerlerin yönetimini oluşturur, yöneticiliğini yapar ve ya yaptırır ayrıca konusu ile ilgili  olarak idari teknik ekipler oluşturur, denetim, danışmanlık hizmeti yapar  veya yaptırır. Her türlü ev bina işyerleri ile arsa ve araziler alır kiralar kiraya verir. Veya satar gayrimenkullerle ilgili her türlü danışmanlık hizmeti verir aracılık yapar. Konusu ile ilgili tesis yönetimi ve işletimi konularında ; kamu  ve iktisadi kurum ve kuruluşlar, belediyeler, üniversiteler, kooperatifler, sandıklar, sermayesi özel ve halka açık yerli ve yabancı şirketler. Gerçek kişilere ait yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere, tesis ,bina, otel, motel, tatil köyü, restoran, eğlence merkezi, konut yerleşim siteleri, alışveriş merkezleri,  hastaneler, poliklinikler, okullar, kültür merkezleri, spor sağlık ve sosyal hizmet tesisleri, iş ve  konaklama merkezleri, fabrikalar , ticarethaneler, çamaşırhaneler, büfeler, yemekhaneler, mutfaklar, otoparklar, personel servisleriyle ilgili, aşağıda belirtilen hizmetleri yerine getirmek  üzere teklifler  vermek, ihale ve pazarlıklara katılmak işletmeciliğini  yapmak insan kaynakları konusunda danışmanlık hizmetleri vermek  personel işe alımı ,personel eğitimi hizmetlerini  vermek veya dışarıdan almak, şirket stratejileri  oluşturmak şirket personeli iç  yönetmeliği tanzim etmek, personel performans değerlendirmeleri yapmak, personel kariyer planlamaları yapmak, yetkinlik modelleri oluşturmak .şirket organizasyonlarını yeniden  yapılandırmak  şirketlerin, apartman, site, plaza , iş yeri ve  çarşıların yemek ulaşım temizlik yönetim, güvenlik sistemleri gibi destek hizmetlerini yapmak. Kiracı  veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz ,bahçe temizlik ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, aidat toplama, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak Profesyonel apartman ve site yönetim ve işletim hizmetleri teknik işletme yönetimi  hidrofor, havalandırma,  jeneratör ,asansörler alarm ısıtma , klima sıhhi tesisat, açık ve kapalı havuzlar ile spor ve fitness  merkezleri gibi yerlerin mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı. Konusu ile ilgili teknik iletişim ,bina otomasyonu uygulamaları, bilgisayar destekli bakım ve destek yönetimi ve lojistik hizmetlerinin sağlanması, sözleşme yönetimi, bütçe yönetimi, kuruluş ve organizasyonun hazırlanması ,fiziki ve elektronik güvenlik sistemlerinin sağlanması, güvenlik risk analizlerinin hazırlanması, eğitim, temizlik hizmetleri ve ilaçlama ,koku giderme ,çamaşır yıkama, çamaşırhane yönetimi ve  işletimi, personel ve özel toplantılara yönelik yemek (catering) hizmetleri, bahçe ve çevre düzenlenmesi, ofis içi düzenlemeler ve bakım hizmetleri, ofis makine ve malzemelerinin yönetimi ,ofis makinelerinin  temini ve bakımı, meşrubat  ve sandviç otomatları, müzik sistemleri otomatlarının temini ve işletmesi, otopark işletimi üçüncü şahıslara ait  gayrimenkullerin yine üçüncü şahıslar nam ve hesabına idaresi bunların  kiralanması, kiraların tahsil edilmesi, aidatların toplanması, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve diğer  teknik ve mekanik tesisatlar ile ilgili tesis tamir tadilat ve bakımlarının yapılması  ilaçlama , temizlik, peyzaj ve havuz bakımı ile  kimyasalların alım satımı, alışveriş  merkezleri ve kongre merkezleri yönetimi ve işletimi ,teknik işletim ve bakım danışmanlığı, alışveriş merkezleri ve kongre merkezleri yönetim ve işletim danışmanlığı ,destek ve denetimi hizmetleri, tek başına, tesislerinde veya bayilik, taşeronluk  yada diğer gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak yapmak, yaptırmak ve ya  yapılmasını temin  ve organize etmek. Apartman site alışveriş  merkezi ve  rezidance  gibi toplu  yaşam  alanlarının yıllık maliyet ve ödeme planlarını yapmak Apartman site alışveriş merkezi ve rezidance  gibi  toplu yaşam alanlarının ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve  ilgili  yerlere harcamasının yapmak. Üçüncü  kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek , kiraya vermek ,kira sözleşmelerini fesih  etmek. Site ,apartman ,alışveriş merkezleri ,rezidance gibi toplu yaşam alanlarının İşletme projelerinin hazırlanması, Genel kurul toplantılarının düzenlenmesi , Borç ve yükümlülüklerini yerine  getirmeyen kat  malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihtarname çekilmesi gerekli durumlarda icra takibi yapılması ,davya açılması, firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilaflarının en aza indirilmesinin sağlanması ,kat irtifakından kat  mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması gibi  konularda  danışmanlık verilmesi. 


Maltepe Profesyonel Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi adres: Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Küçük Papatya Çıkmazı Sokak, No:3/8