1934 yılında Çengelköy Talimhane'de 200 dönümlük tarlanın kirası 200 liraymış!

1934 yılında Çengelköy Talimhane'de 200 dönümlük tarlanın kirası 200 liraymış!

1934 yılında Üsküdar-Çengelköy'de 200 dönüm tarla üç yıllığına kiraya verilecekmiş. Üstelik tarla eski Talimhane'ye aitmiş, bu tarla seneliği 200 lira gibi komik bir ücretle kiraya verilecekmiş.


İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden:


Çengelköyü'nde kaldırım yolunda Talimhane arazisi namıyla maruf takriben 200 dönüm arazi üç sene müddet ve senevi 200 lira kira üzerinden açık arttırma usuluyla kiraya verilecektir. İsteklilerin pey akçeleriyle 31/01/934 çarşamba günü saat on dörtte müracaatları.


(1934 yılında 1 altın 9,3 liraymış)


Akşam Gazetesi  16 Kanunusani (Ocak) 1934


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com