1935 yılında apartman inşası azalmış!

1935 yılında apartman inşası azalmış! 1935 yılında apartman inşası azalmış!

1935 yılında İstanbul'da büyük bina yapımı azalmış buna karşılık iki katlı bina inşaat sayısı artmış. Bu azalmasının sebebi ise bankaların mesken inşasına borç verirken apartman inşasına borç vermemesinden kaynaklanıyormuş.Yapı işleri

Apartman yapısı azaldı ev çoğaldı


Son aydan beri şehrimizde yapı işlerinde büyük bir durgunluk göstermektedir. Hele yeniden apartman yaptıran pek azdır. Buna mukabil bu sene ev tamiri, nihayet iki katlı ev yaptırmak için belediyeden ruhsatiye alanlar, geçen seneden fazladır. Bu sene yapılan apartmanların çoğu nihayet üç kattan fazla değildir.


Alakadarların fikrine göre Emlak Bankası gibi mali müesseselerin, ancak mesken inşaatına borç para vermeleri ve apartmanlara ikrazatta bulunmamaları büyük apartman yaptırmanın durmasında mühim amil olmuştur. Son beş senede yapılan apartmanların yüzde sekseni bankalardan alınan borç para ile tamamlanmıştır.


Akşam Gazetesi 8 Teşrinisani (Kasım) 1935


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com