1935 yılında Teşvikiye'de eski Rus Hastanesi'nin bulunduğu 4081 metrekareye sahip arsa satılacakmış!

1935 yılında Teşvikiye'de eski Rus Hastanesi'nin bulunduğu 4081 metrekareye sahip arsa satılacakmış! 1935 yılında Teşvikiye'de eski Rus Hastanesi'nin bulunduğu 4081 metrekareye sahip arsa satılacakmış!

1935 yılında eski Rus Hastanesi'nin arsası Adapazarı Türk Ticaret Bankası tarafından açık artırma ile satılacakmış. Arsa bugün Nişantaşı semti Vali Konağı Caddesi'nde yer almaktaymış. Arttırmaya girebilmek için de 6 bin lira teminat vermek gerekmiş.İstanbul'un en mutena yerinde toptan satılık Müfrez Arsalar

 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası İstanbul Şubesinden:

1- Bankamıza ait olup yukarıdaki krokide çevresi, eski parsel numara ve mikapların bulunduğu arsadan müfrez 11 parçadan ceman 4081 metre murabbaı arsa toptan kapalı zarfla peşin arttırmaya konulmuştur.

2- İhale 9 Ağustıs 1935 tarhine raslıyan cuma günü saat on dörtte bankanın İstanbul Dördüncü Vakıf Hanı altındaki şubesinde satış komisyonu önünde yapılacak, verilecek bedel haddi layıkta görüldüğü takdirde en çok bedel verene ihale edilecektir.

3- Arttırmaya girecekler 6.000 liralık teminat vereceklerdir. Bu teminat ya nakit veya o günkü borsa kıymeti üzerinden kabulü caiz esham ve tahvilat veyahut memleket dahilinde çalışan muteber bir bankanın kefalet mektubudur.

4- Alıcı olanlar İstanbul ve  Ankara  şubelerimizden bir lira mukabilinde alacakları mufassal şartnameyi okuyarak ikinci maddede gösterilen gün ve saate kadar şartnamedeki tarifat dairesinde teklif zarflarını İstanbul şubemize makbuz mukabilli ve yahut ihale saatine kadar yetişecek surette iadeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri lazımdır.

5- Daha fazla izahat almak istiyenleri her gün İstanbul ve Ankara şubelerimize müraacatları.


(1935 yılında bir öğretmen ders yükü ve branşa göre 90 ile 140 lira arasında maaş alırken, kamuda birinci sınıf memur 100 ile 150 arasında maaş almaktaymış.)


Akşam Gazetesi 26 Temmuz 1935


Abdullah Kutalmış Mızrak/emlakkulisi.com